ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 19


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.4.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Nově je zveřejněn rovněž seznam přípravků, které jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky. Seznam je dostupný ve formátu xls i txt.    


Seznam cen původce k 1.4.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009.  


Seznam IPLP k 1.4.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  


Věstník SÚKL 3/2009


Seminář 4 - Setkání na téma elektronizace agendy

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    


Doplněk 3 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - Výroba radiofarmak  


Sdělení SÚKL ze dne 17.03.2009

Uvolnění léčivého přípravku MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 20%, inj. 5 x 10 ml k léčebnému používání.  


Rychlá výstraha SÚKL ze dne 17.03.2009

Stažení léčivého přípravku PROTHAZIN inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


4. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o činnosti sekce dozoru v oblasti zdravotnických prostředků.  


4. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  


4. čtvrtletí a za celý rok 2008

Spotřeba léčiv v České republice v r. 2009 - Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 11.3.2009

  Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2008).    


Datové rozhraní SUKL IPLP, verze 09-02

Datové rozhraní pro IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky).  


Sdělení SÚKL ze dne 09.03.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku GRANISETRON-TEVA 2 mg  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci února a některé opravy.  


2008


Únor 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


FI březen 2009

Farmakoterapeutické informace 3/2009  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje kód 0015367 přípravku Kytril 2 mg, u kterého byla omylem zrušena platnost registrace.