ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodiky stanovení cen a úhrad

 metodika   název účinnost od
SP-CAU-003 Postup vyřizování žádosti o stanovení/ změnu maximální ceny  a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely 17. 12. 2021
SP-CAU-004 Metodika stanovení úhrady individuálně připravovaných radiofarmak 26. 6. 2023
SP-CAU-005 Metodika stanovení úhrady individuálně vyráběných transfuzních přípravků 4. 10. 2019
SP-CAU-006 Průběh správního řízení v rámci pravidelné revize systému maximálních cen 22. 6. 2015
SP-CAU-007 Postup zrušení výše a podmínek úhrady a maximální ceny/výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely ex offo 10. 1. 2023
SP-CAU-008 Postup vyřizování žádosti o zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého  přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely 10. 1. 2023
SP-CAU-010 Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu referenční 13. 3. 2024
SP-CAU-013 Průběh správního řízení v rámci pravidelné revize systému  úhrad ve věci změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění 2. 1. 2019
SP-CAU-016 Metodika stanovení úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii 1. 11. 2018
SP-CAU-018 Průběh správního řízení v rámci zkrácené revize systému úhrad ve věci změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění 16. 4. 2018
SP-CAU-027

Postup pro posuzování analýzy dopadu na rozpočet

17. 1. 2022
SP-CAU-028

Postup pro posuzování analýzy nákladové efektivity

17. 1. 2022

 

Vysvětlivky:
neřízený výtisk – metodiky zveřejněné na webu Ústavu jsou opatřeny vodotiskem „Neřízený výtisk“  z důvodu dodržení interních předpisů pro řízení dokumentů  v rámci systému managementu kvality dle ISO 9001
označení směrnice W – upravená verze interní směrnice pro zveřejnění na webu Ústavu