ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 48


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.12.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").          


Sdělení SÚKL ze dne 26.11.2009

Stažení léčivého přípravku HEDELIX S.A. por.gtt.sol.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště

Informace o finančních nákladech na zřízení centrálního úložiště k datu 11.11.2009.  


Veřejné zakázky a finance

Informace o financích vynaložených na zřízení centrálního úložiště a na jeho provoz.  


Sdělení SÚKL ze dne 25.11.2009

Stažení léčivého přípravku ANACID, por.sus.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.11.2009

Informace o záměně příbalového informačního letáku u léčivého přípravku MOTILIUM.  


Informace pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje souhrnný přehled informací k přípravku Pandemrix.  


Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým povoluje použití registrovaného léčivého přípravku Tamiflu 75 mg, por.cps. dur. po dobu sedmi let.  


Reakce SÚKL na článek ČTK

Dne 24. listopadu 2009 byla agenturou ČTK zveřejněna informace s názvem " Vakcína proti H1N1 v Kanadě často vyvolává vážné alergické reakce ". SÚKL tímto informuje o stavu v České republice.   


Shrnutí informací k použitelnosti přípravku Tamiflu

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila v červnu letošního roku u nově vyrobených šarží léčivého přípravku Tamiflu prodloužit dobu použitelnosti z 5 let na 7 let.  


Otázky a odpovědi týkající se přehodnocení kontrastních látek obsahujících gadolinium

Evropská léková agentura uzavřela přehodnocení týkající se rizika nefrogenní systémové fibrózy (NSF) u pacientů, kteří obdrželi kontrastní látky obsahující gadolinium. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) došel k závěru, že do   textů doprovázející tyto léčivé přípravky musí být začleněno několik opatření, ke snížení rizika NSF spojeného s jejich užitím. Přehodnocení bylo vykonáno v rámci arbitráže dle článku 31 a článku 20.  


Seminář 12 - Registrační sekce - Oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinického hodnocení a Direktiva 2001/20/EK - pro členy lokálních a multicentrických etických komisí a pracovníky zdravotnických zařízení v oblasti klinických hodnocení.  


Update v účinnosti a bezpečnosti vakcín proti viru H1N1

Evropská léková agentura přezkoumala další údaje o centralizovaně registrovaných pandemických vakcínách Celvapan, Focetria a Pandemrix (v České republice bude používána pouze vakcína Pandemrix).  Agentura potvrdila pozitivní poměr jejich přínosu oproti riziku při současné pandemii chřipky H1N1.  


Doporučení ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy při podání léčiv s obsahem gadolinia

Evropská léková agentura  (EMEA) přijala doporučení ke snížení rizika nefrogenní systémové fibrózy (NSF) v souvislosti s podáním kontrastních látek s obsahem gadolinia u pacientů ohrožených vznikem této choroby.  


Doplněk 7 verze 1

Výroba rostlinných léčivých přípravků  


Seminář 11 – Registrační sekce

Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí    


Informace SÚKL k léčbě chřipky (antivirotika)

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Evropské lékové agentury a Světové zdravotnické organizace zveřejněné SÚKL.  


Informace SÚKL k prevenci chřipky (vakcíny)

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Evropské lékové agentury zveřejněné SÚKL.  


Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2009

Informace o záměně řádků uvadějícíh číslo šarže a dobu použitelnosti u léčivého přípravku Voluven 6%.  


Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Voluven, inf.sol. k léčebnému používání.  


Informace o použití pandemických vakcín u dětí

Evropská léková agentura informuje o použití pandemických vakcín Pandemrix, Focetria a Celvapan u dětí  


Seminář 10 – Registrační sekce – oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinických hodnocení    - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby. OPAKOVÁNÍ semináře, který proběhl 5.11.    


Věstník SÚKL 11/2009

Věstník SÚKL 11/2009 zveřejněn 13. 11. 2009.  


Informace lékové agentury MHRA

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od britské lékové agentury MHRA varování před použitím humánního léčivého přípravku Efudix cream.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2009

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebné používání léčivého přípravku Voluven, inf.sol.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Canesten roztok, drm.sol. k léčebnému používání.  


Antipsychotika – riziko zvýšené mortality u starších pacientů s demencí a riziko žilního tromboembolismu

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující antipsychotika  


TAMIFLU

Aktualizace Souhrnu údajů o přípravku a Příbalové informace - dávkování Tamiflu u dětí mladších než 1 rok a nouzová příprava perorální suspenze.  


Seznam cen původce k 1.11.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)    


Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Státní ústav pro kontrolu léčiv opětovně upozorňuje na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol    


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října.    


Sdělení SÚKL ze dne 05.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Renpress, por.tbl.nob. k léčebnému používání.  


Prezentace ze semináře č. 15


Kontakty


Otázky a odpovědi


Související informace


Pokyny a formuláře


Legislativní požadavky


Lidské tkáně a buňky

Dozor nad darováním, opatřováním, vyšetřováním, zpracováním, skladováním a distribucí lidských tkání a buněk směřující k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. Součástí této činnosti je vydávání povolení k činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, provádění kontrol, sledování závažných nežádoucích událostí a reakcí nebo podezření na ně, a v případech pochybností rozhodování, zda jde o tkáně a buňky podléhající regulaci zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.  


Parlamentní odborný seminář

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uspořádal dne 27. 4. 2009 v Parlamentu České republiky spolu s českou kanceláří Světové zdravotnické organizace a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou odborný seminář na téma „Elektronická preskripce a finanční udržitelnosti zdravotních systémů“.  


FI listopad 2009

Farmakoterapeutické informace 11/2009  


Říjen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku Sodium Chloride 0,9% w/v, i.v. inf. k léčebnému používání.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku AGAPURIN, inj. sol. k léčebnému používání.