ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.5.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").     

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků 

nove_uhrady.xls Nové_úhrady.xls (47,00 KB)
zmeny_uhrady.xls Změny_úhrady.xls (14,00 KB)
maximalni_ceny.xls Maximálni_ceny.xls (33,00 KB)
zapocitatelne_doplatky.xls Započitatelné_doplatky.xls (17,00 KB)
zrusene_uhrady.xls Zrušené_úhrady, zrušené registrace a kódy, kterým skončila doba doprodeje.xls (17,00 KB)

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

SCAU090430.xls SCAU090430.xls (3,77 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami

SCAU090430i.xls SCAU090430i.xls (320,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090407

SCAU090430d.xls SCAU090430d.xls (221,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090407

Detail indikačního omezení

DETIND1_090430.xls DETIND1_090430.xls (642,50 KB)

Plně hrazené přípravky

SCAU0PH90430.xls SCAU0PH90430.xls (1,03 MB) - přípravky plně hrazené bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky

Zrušené registrace a kódy léčivých přípravků, kterým od 1.4.2008 skončila doba doprodeje, nebyla jim však zrušena úhrada ve správním řízení

zrusene_registrace_042008_042009.xls Zrušené_registrace_042008_042009.xls (117,00 KB)

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

SCAU090430.txt SCAU090430.txt (1,71 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090430i.txt SCAU090430i.txt (131,93 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090407
SCAU090430d.txt SCAU090430d.txt (84,74 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090407

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

SCAU090430_DETIND2.txt SCAU090430_DETIND2.txt (1,72 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090430i_DETIND2.txt SCAU090430i_DETIND2.txt (132,55 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090407
SCAU090430d_DETIND2.txt SCAU090430d_DETIND2.txt (85,15 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090407

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

SCAUPH090430.txt SCAUPH090430.txt (457,77 KB) - přípravky plně hrazené bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky
SCAUPH090430_DETIND2.txt SCAUPH090430_DETIND2.txt (459,96 KB) - přípravky plně hrazené bez ohledu na uplatněnou výši obchodní přirážky

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (536,46 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (310,83 KB)
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf (130,74 KB)


ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)