ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 34


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      


Evropská komise schválila použití dvou vakcín proti pandemické chřipce

Evropská komise oznámila, že na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA), schválila dne 29. září změny stávajících registrací dvou vakcín proti pandemické chřipce (H1N1).  


Seznam IPLP k 1.10.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.    


Sdělení SÚKL ze dne 29.09.2009

Informace o umístění části textu na etiketě primárního obalu u léčivého přípravku FERMALAC VAGINAL.  


Otázky a odpovědi týkající se vakcíny proti pandemickému viru H1N1

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury vydal doporučení k registraci dvou vakcín proti pandemické chřipce. To znamená, že v okamžiku, kdy jim Evropská komise na základě tohoto doporučení udělí registraci, budou tyto vakcíny v Evropské unii dostupné k použití jako ochrana proti infekci současným pandemickým virem, což pomůže kontrolovat šíření pandemie.  


Evropská léková agentura doporučuje registraci dvou H1N1 pandemických vakcín

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila Evropské komisi udělit registrace dvěma vakcínám proti pandemické chřipce A (H1N1)  („prasečí chřipka“).  


Seminář 9 - Nová metodika stanovení úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na seminář na téma nová metodika stanovení úhrad. Na setkání bude prezentován a diskutován postup Ústavu při stanovení či změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Na setkání nebude řešen věcný průběh správního řízení a jiné problémy s tímto spojené.            


Informace o výskytu padělku přípravku Lexapro

SÚKL obdržel informaci od dánské regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku Lexapro 10 mg   na Filipínách.     


Informace rakouské lékové agentury

SÚKL obdržel od rakouské lékové agentury AGES varování před použitím bylinné směsi SPICE.    


Informace lékové agentury USA FDA

SÚKL obdržel od lékové agentury USA FDA varování před použitím humánních léčivých přípravků Ipratropium Bromide Inhalation Solution, 0.02% a Albuterol Sulfate Inhalation Solution, 0.083%.   


Informace o výskytu padělku přípravku NovoLin

SÚKL obdržel informaci od dánské regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku NovoLin® suspenze  na Haiti.    


Informace o výskytu padělku přípravku Epivir

SÚKL obdržel informaci od německé regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku Epivir® 150mg  v Německu.    


Informace o výskytu padělku přípravku Combivir

SÚKL obdržel informaci od německé regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku Combivir® 150mg/300mg  v Německu.    


Informace o výskytu padělku přípravku Trizivir

SÚKL obdržel informaci od německé regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku Trizivir® 300mg/150mg/300mg  v Německu.    


Informace ke změně sekundárního obalu léčivého přípravku

Tato informace upřesňuje postupy změny sekundárního (vnějšího) obalu léčivého přípravku (tzv. přebalení) po jeho propuštění kvalifikovanou osobou výrobce a stanovit podmínky, za kterých lze přebalení provést.     


22.9.2009 Informace ke změně sekundárního obalu léčivého přípravku


Informace o změně sekundárního obalu léčivého přípravku

Tato informace upřesňuje postupy změny sekundárního (vnějšího) obalu léčivého přípravku (tzv. přebalení) po jeho certifikaci kvalifikovanou osobou výrobce a stanovuje podmínky, za kterých lze přebalení provést.    


Sdělení SÚKL ze dne 21.09.2009

Pozastavení distribuce léčivého přípravku Nurofen pro děti jahoda.  


Věstník SÚKL 9/2009

Věstník SÚKL 9/2009 zveřejněn 17. 9. 2009.  


Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění na trh

Držitel rozhodnutí o registraci má zákonnou povinnost oznamovat uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení uvádění léčivého přípravku na trh v České republice.  


Sdělení SÚKL ze dne 15.09.2009

Informace o chybném registračním čísle u léčivého přípravku OTRIVIN RHINOSTOP.  


Informace SÚKL o harmonizaci předkládání PSUR

Aktualizovaná informace SÚKL pro držitele rozhodnutí o registraci o projektu EU synchronizace předkládání PSUR léčivých přípravků registrovaných národně, MRP a decentralizovanou procedurou. Důvodem změny textu je doplnění informace o aktuálním postupu při předložení změny typu II v projektu EU synchronizace předkládání PSURů v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 427/2008 Sb.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.9.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2009)  


Informace o výskytu padělku Seretide 250 Evohaler

SÚKL obdržel informaci od britské lékové agentury o výskytu padělku léčivého přípravku Seretide 250 Evohaler .  


Informace o výskytu padělku přípravku Xeomin

SÚKL obdržel informaci od německé regulační autority o výskytu padělku léčivého přípravku Xeomin® 100  v Polsku.  


2.čtvrtletí roku 2009

Spotřeba léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí  2009 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna.  


Sdělení SÚKL ze dne 07.09.2009

Stažení léčivého přípravku THYMOGLOBULINE, inf.plv.sol.  


Sdělení SÚKL ze dne 03.09.2009

Stažení léčivého přípravku MUSCORIL CPS z úrovně lékáren.  


Srpen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 01.09.2009

Stažení léčivého přípravku MCP HEXAL 10 z úrovně distributorů.  


FI září 2009

Farmakoterapeutické informace 9/2009  


Seznam cen původce k 1.9.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 3. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.9.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data. U přípravků, které byly na základě Cenového rozhodnutí MZ vyjmuty z regulace maximální cenou a nebyla u nich nahlášena cena původce, je uvedena poslední platná maximální cena.