ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 4/2009

Věstník SÚKL je publikován 30.4.2009  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv – březen 2009
 • Přehled pokynů platných k 1. 4. 2009
 • Zpráva o uzavřených projektech odboru laboratorní kontroly
 • Oznámení o zahájení soutěže o nejnižší cenu
 • Léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu přechází do nové kategorie výdeje léčiv „bez lékařského předpisu s omezením“
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Seznam přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v měsíci březnu 2009
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL – registrační agenda
 • Přehled nových lékáren a OOVL schválených SÚKL v 1. čtvrtletí 2009
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červnu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž byla po převodu registrace převedena výše a podmínky úhrady
 • Registrace zrušené v období: od 1. 1. 2009 do 18. 2. 2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1. 3. 2009 do 31. 3. 2009