ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 32


Pacientské organizace/Patient Organizations


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  


Informace o bezpečnosti inzulinu glargin

Evropská léková agentura (EMEA) zhodnotila čtyři studie sledující možný vztah používáni inzulinu glargin ke vzniku karcinomů. Dosavadní výsledky studií se neshodují a riziko vzniku karcinomů nepotvrzují ani nevylučují. Změna terapie u pacientů léčených inzulinem glargin se nedoporučuje.    


Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Upozornění SÚKL na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol  


Seznam IPLP k 1.7.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  


Věstník SÚKL 6/2009

Věstník SÚKL 6/2009 je publikován 29.6.2009  


Upozornění SÚKL ze dne 29.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje lékaře na změnu hlášení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  


Často kladené otázky k přerušení dodávek přípravků Cerezyme a Fabrazyme

Evropská léková agentura (EMEA) vypracovala doporučení, kteří pacienti by měli mít zajištěn přednostní přístup k přípravkům Cerezyme a Fabrazyme v následujících několika měsících, kdy jsou očekávány výpadky v dodávkách obou přípravků. Výpadek je způsoben problémem v továrně, kde jsou vyráběny účinné látky těchto léků. Doporučení má za cíl zajistit, aby do doby, než společnost plně obnoví dodávky, pacienti, kteří léčbu potřebují nejvíc, nemuseli přerušit užívání přípravků.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.06.2009

Stažení léčivého přípravku CELLCEPT.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.06.2009

Stažení léčivého přípravku RENPRESS.  


Informace k použitelnosti léčivého přípravku Relenza (zanamivir)

 SÚKL informuje o prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Relenza z 5 na 7 let.    


Pokyny a formuláře

Pokyny a formuláře týkající se stanoviska etické komise.   


KLH-EK-001

Žádost o stanovisko etické komise k provedení klinického hodnocení v České republice - požadavky na předkládanou dokumentaci  


Doplňující informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souvislosti s vyhlášením nejvyššího stupně pandemického rizika nákazy chřipkovým virem A/H1N1 Světovou zdravotnickou organizací doplňuje dříve zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  


Otázky a odpovědi

Oblast odběrů a zpracování pupečníkové krve pro použití u člověka.  


1. čtvrtletí roku 2009

„Spotřeba léčiv v České republice v 1. čtvrtletí  2009 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.6.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2009)    


Upozornění SÚKL ze dne 9.6.2009

Zrušení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) a zahájení jeho stahování z trhu v Evropské unii.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května. Zahrnuje rovněž opravu typu cenové regulace u ATC skupin B05BB02, B05BC01 a B05XA01.     


Informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv doplňuje již zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  


Výstraha WHO

Dne 14.5.2009 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) výstrahu před nákupem antivirových preparátů bez předpisu.  


Certifikáty


Zásady ochrany soukromí návštěvníků stránek

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami provozovanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen "SÚKL"). SÚKL však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.  


Klopidogrel – možná interakce s inhibitory protonové pumpy

Několik publikovaných studií (2,3) naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících některé inhibitory protonové pumpy (Proton Pump Inhibitors, PPIs), což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu.  


FI červen 2009

Farmakoterapeutické informace 6/2009  


Varování před výskytem padělků léčivých přípravků Viagra a Cialis

SÚKL varuje před nákupem léčivých přípravků Viagra a Cialis přes Internet.  


Varování před neregistrovaným přípravkem SILDENAFIL TABLETS

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před přípravkem SILDENAFIL TABLETS, který byl nabízen v českém internetovém prostředí.     


Informace britské lékové agentury MHRA

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od britské lékové agentury MHRA informaci o pokusu nelegálního dovozu léčivého přípravku TAMIFLU na území Velké Británie.   


Květen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  


Seznam cen původce k 1.6.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.