ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 45


Možné riziko poškození pankreatu antidiabetickou léčbou látkami ovlivňujícími inkretiny

Evropská léková agentura (EMA) přehodnocuje výsledky nezávislého akademického výzkumu podle nichž může léčba diabetes mellitus 2. typu látkami ovlivňujícími inkretinové hormony, vyvolávat pankreatitidu (zánět slinivky břišní) a metaplázii buněk pankreatických vývodů (prekancerózní buněčné změny ve vývodech slinivky břišní).  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2012 - 02/2013).  


Informační dopis - Mimpara

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Mimpara, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Amgen Europe B.V ., zdravotnickým pracovníkům.     


Sdělení SÚKL ze dne 29.3.2013

SÚKL informuje o stažení několika šarží léčivého přípravku Cerazette, por. tbl. flm.,  z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Sdělení SÚKL ze dne 25.3.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Dolobene drm. gel 50 gm z úrovně zdravotnických zařízení.  


Důležité informace - Glukometr OneTouch® Verio®Pro

Dobrovolné stažení a výměna zdravotnického prostředku Glukometr OneTouch® Verio®Pro.  


Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Gensi 40mg, por. tbl. flm., 28x40mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.3.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Věstník SÚKL 3/2013

Věstník SÚKL 3/2013 zveřejněn 19. 3. 2013  


Seminář 7 - Sekce registrací - Farmakovigilance

Téma semináře: Farmakovigilance a novela zákona o léčivech  


Sdělení SÚKL ze dne 13.3.2013

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Pramino, por. tbl. nob. a Pramino 28, por. tbl. nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seminář 6 - Sekce registrací

Téma semináře: Novela zákona o léčivech a dopad na registrace léčivých přípravků v ČR.  


POZOR! Seminář 3 - Sekce registrací - změna termínu konání

SÚKL informuje o změně termínu Semináře 03/2013 - Sekce registrací - "Novela zákona o léčivech a dopad na registrace léčivých přípravků v ČR".    


Sdělení SÚKL ze dne 12.3.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků No-Spa, inj.sol. a No-Spa Forte, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2013

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 12. 3. 2013  


Rok 2013

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.3.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Paralen Grip horký nápoj, por.gra.sus.12 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky (2)

Informace o povolení uvedení do oběhu léčivého přípravku Condrosulf  400 por cps dur, 60x400mg, se štítkem na vnějším obalu přípravku.  


Seminář 5 - Sekce registrací - Klinické hodnocení

Aktualizace programu semináře na téma: Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení  


Seminář 4 - Sekce registrací - Klinické hodnocení

Aktualizace programu semináře na téma: Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení.  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace o povolení uvedení do oběhu léčivého přípravku Condrosulf  400 por cps dur, 180x400mg, se štítkem na vnějším obalu přípravku.    


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Vývoj v dodávkách chřipkových vakcín a antivirotik v letech 2008–2012  


8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí


6/ Neregistrované léčivé přípravky


5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků


3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


1/ Distribuce léčivých přípravků


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 4. čtvrtletí 2012.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 4. čtvrtletí roku 2012


Únor 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Seminář 3 - Sekce registrací - změna termínu

Téma semináře: Novela zákona o léčivech a dopad na registrace léčivých přípravků v ČR.  


Seminář 2 - Sekce registrací - Farmakovigilance

Téma semináře: Farmakovigilance a novela zákona o léčivech  


FI březen 2013

Farmakoterapeutické informace 3/2013  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 28.2.2013