ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  

Od 1.1.2011 se hlášení o dodávkách humánních léčivých přípravků zasílá v souladu s pokynem DIS13, verze 4.

V 4. čtvrtletí 2012 disponovalo povolením k distribuci říjen 427, listopad 432, prosinec 439 subjektů, kterým byly zřízeny distribuční účty, jejichž prostřednictvím bylo hlášení o dodávkách LP prováděno.

říjen 2012: 593 distribučních účtů, z toho

 • 585hlášení dodalo, z toho
  • 465 distribuovalo
  • 123 nedistribuovalo
 •  8 hlášení nedodalo

listopad 2012: 601 distribučních účtů, z toho

 • 588hlášení dodalo, z toho
  • 468 distribuovalo
  • 120 nedistribuovalo
 • 13 hlášení nedodalo

prosinec 2012: 604 distribučních účtů, z toho

 • 590hlášení dodalo, z toho
  • 455 distribuovalo
  • 135 nedistribuovalo
 • 24 hlášení nedodalo

Sekce DOZ prověřovala subjekty, které neposkytly hlášení ve stanoveném termínu.
(konečné číslo u nedodaných hlášení)