ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 4. čtvrtletí roku 2012 je uvedeno v grafu. 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 70,35 mil. distribuovaných balení v hodnotě 14,919 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 54,726 mil; tato skupina tedy tvoří až 77,79 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 4Q 2012,
  • DDD celkem – 818,282 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - 3,463 mld. Kč, což je 23,21 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma bylo distribuováno 3 708 kódů léčivých přípravku, z toho:

  • 2 284 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 31,115 mil. balení / 2,074 mld. Kč)
  • 1 424 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 23,611 mil. balení / 1,389 mld. Kč).

Z celkového počtu 54,726 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 21,62 mil. balení (což je 30,73 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 70,35 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,141 mil., tato skupina tedy tvoří 0,20 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 4Q 2012.
  • DDD celkem – 2,629 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,882 mld. Kč, což je téměř 19,32 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma bylo distribuováno 356 kódů léčivých přípravku, z toho:

  • 207 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,137 mil. balení / 2,672 mld. Kč)
  • 149 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 4 460 balení / 0,210 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 4. čtvrtletí let 2008 - 2012 zobrazuje graf.