ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Distribuce léčivých přípravků

Z celkového počtu 54 782 registrovaných variant* léčivých přípravků (z toho 714 homeopatik) (ke dni 1.1.2013), bylo v 4. čtvrtletí roku 2012 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

 • 8 113 variant přípravků (což je 14,81 % z celkového počtu registrovaných variant) (331 homeopatik)
 • z toho 5 588 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 68,88 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

*Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

grafu je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

 

Srovnání údajů o distribuci léčiv v DDD, ve finančním vyjádření a počtech balení
    Distribuce do sítě
zdravotnických zařízení v ČR 
  
Rok Q DDD* celkem
(mil.)
Balení
(mil. ks)
Finanční objem v
cenách původce
(mld. Kč)
2008 1 1 226,80  83,30  12,990
2008 2 1 301,12  78,94  13,150
2008 3 1 823,24  77,70  12,962
2008 4 1 311,78  77,73  13,753
2009 1 1 324,39  83,54  14,224
2009 2 1 377,27  76,51  14,918
2009 3 1 272,65  73,94  14,244
2009 4 1 298,89  77,94  14,851
2010 1 1 487,71  80,44  14,998
2010 2 1 524,24  76,64  15,085
2010 3 1 346,72  71,81  13,982
2010 4 1 448,35  75,48  14,780
2011 1 1 520,81  80,80  15,208
2011 2 1 534,25 74,96 15,343
2011 3 1 366,38 68,37 13,664
2011 1 450,48 72,95 14,505
2012 1 1 559,99 75,96 15,068
2012 2 1 539,16 71,44 15,256
2012 3 1 327,65 62,44 13,483
2012 4 1 460,99 70,35 14,919

*Hodnoty DDD jsou vypočítány dle hodnot platných v daném období.  

Z celkového počtu 70,35 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis
  • počet balení – 47,78 mil. kusů (celkem 1 325,991 mil. DDD). Jde téměř o 67,91 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 13,375 mld. Kč, což je 89,65 % z celkových finančních objemů. 
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením
  • počet balení – 0,173 mil. kusů (celkem 0,166 mil. DDD). Jde o 0,25 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 19,575 mil. Kč, což je 0,13 % z finančních objemů
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu
  • počet balení – 21,04 mil. kusů (celkem 133,811 mil. DDD). Jde téměř o 29,91 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce -  1,487 mld. Kč, což je 9,97 % z celkových finančních objemů. 

Graf zobrazuje vývoj poměru dodávek léčivých přípravků, které je možné vydávat bez lékařského předpisu, z celkového množství distribuovaných léků, a to dle počtu balení, DDD a cen původce v období 4Q 2008 - 4Q 2012.

 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení – 16 758 kusů. Jde o 0,024 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 410,388 mil. Kč, což je 2,75 % z finančních objemů. 
 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení – 268 726 kusů. 
  • finanční hodnota v cenách původce – 19,58 mil. Kč
 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení – 77 483 kusů. Jde o 0,11 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 14,97 mil. Kč, což je 0,10 % z finančních objemů.