ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Souhrny k hodnotícím zprávám 2021

           

Datum vydání Souhrn k HZ(pdf) Spisová značka   Léčivý přípravek    Léčivá látka Indikace stručně *  
28.12.2021 souhrn_k_1.HZ.pdf SUKLS203179/2021 Zubsolv buprenorfin a naloxon  závislost na opioidech
27.12.2021 souhrn_k_4.HZ.pdf SUKLS39428/2019 Gilenya fingolimod roztroušená skleroza
22.12.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS189833/2021 Dupixent dupilumab eozinofilní astma
20.12.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS170092/2021 Xtandi enzalutamid karcinom prostaty
17.12.2022 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS311304/2020 Kineret anakinra Stillova choroba
16.12.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS271651/2021 Venlyxo venetoklax chronická lymfocytární leukémie (CLL)
15.12.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS79449/2019 Fampyra fampridin roztroušená skleróza
13.12.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS218404/2021 Erleada apalutamid karcinom prostaty
8.12.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS115185/2020 Ocrevus ocrelizumab relaps-remitentní roztroušená skleróza
8.12.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS97397/2021 Tolak fluoroucil aktinická keratóza
6.12.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS21061/2021 Poteligeo mogamulizumab mycosis fungoides
3.12.2021 souhrn k_5.HZ.pdf SUKLS229264/2019 Jorveza budesonid eozinofilní ezofagitida
3.12.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS63655/2021 Vyndaqel tafamidis amyloidní kardiomyopatie
3.12.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS300506/2020 Januvia sitagliptin diabetes mellitus II.
29.11.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS129446/2021 Carbometyx kabozantinib karcinom ledvin
25.11.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS40223/2021 Darzalex daratimumab mnohočetný myelom
19.11.2021 souhrn k_2.HZ.pdf SUKLS322081/2020 Forxiga dapagliflozin chronické srdeční selhání
11.11.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS244721/2021 Kastel rosuvastatin/ramipril hypertenze
11.11.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS97397/2021 Tolak fluorouracil aktinická keratóza
11.11.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS244639/2019 Lorviqua lorlatinib karcinom plic
10.11.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS76640/2021 Tecentriq atezolizumab karcinom jater
9.11.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS234684/2021 Lecigimon levodopa/karbidopa/entakapon Parkinsonova nemoc
8.11.2021

soubor k 2.HZ.pdf

SUKLS194201/2020 Spravato esketamin depresivní porucha
5.11.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS145343/2021 Adcetris brentuximab vedotin Hodgkinuv lymfom
4.11.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS305822/2020 Lynparza olarapib karcinom prsu
4.11.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS300668/2020 Opsumit macitentan plicní arteriální hypertenze (PAH)
4.11.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS485/2018 Brilique 60 mg ticagrelor aterotrombická prevence
3.11.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS227777/2021 Yuflyma adalimumab revmatoidní artritida
3.11.2021

souhrn k 4.HZ.pdf

SUKLS240356/2020 Ofev nintedanib intersticiální plicní onemocnění (ILD)
3.11.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS300506/2020 Januvia sitagliptin Diabetes mellitus 2.typu
25.10.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS262700/2020 Opdivo nivolumab maligní melanom
21.10.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS129446/2021 Cabometyx kabozantinib karcinom ledvin
21.10.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS64032/2016 Otezla apremilast psoriáza
15.10.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS227943/2019 Ilumetri tildrakizumab psoriáza
14.10.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS183898/2021 Adcetris brentuximab vedotin Hodgkinuv lymfom
11.10.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS215618/2021 Daurismo glasdegib akutní myeloidní leukémie (AML)
11.10.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS39428/2019 Gilenya fingolimod relaps-remitentní roztroušená skleróza (RRRS)
11.10.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS211772/2021 Ocaliva kyselina obeticholová primární biliární cholangitida
7.10.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS29682/2019 Lemtrada alemtuzumab relaps-remitentní roztroušená skleróza (RRRS)
4.10.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS229264/2019 Jorveza budesonid eozinofilní ozofagitida
4.10.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS209837/2021 Trixeo Aerosphere formoterol/glykopyrronium/budesonid CHOPN a astma
4.10.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS143841/2021 Kesimpta ofatumumab relaps reminentní roztroušená skleróza
30.9.2021 souhrn k 1. HZ.pdf SUKLS21061/2021 Poteligeo mogamulizumab mycosis fungoides / Serazyho syndrom
30.9.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS149139/2021 Piqray alpelisib karcinom prsu
22.9.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS192543/2021 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom
22.9.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS4262/2021 Xeljanz 5 MG tofacitinib revmatoidní a psoriatrická artritida, ulcerózní kolitida
17.9.2021 souhrn k1.HZ.pdf SUKLS162633/2021 Ylpio telmisartan/indapamid esenciální hypertenze
13.9.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS189833/2021 Dupixent dupilumab astma
7.9.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS49920/2021 Keytruda pembrolizumab karcinom plic
6.9.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS63655/2021 Vyndaquel tafamidis amyloidní kardiomyopatie
3.9.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS320485/2020 Natpar parathormon hypoparathyreóza
2.9.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS98381/2021 Zejula niraparib karcinom vaječníků
1.9.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS117031/2021 Cyramza ramucirumab rakovina žaludku
30.8.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS127345/2021 Dupixent dupilumab rinosinusitida s oboustrannými nosními polypy
30.8.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS227943/2019 Ilumetri tildrakizumab psoriáza
26.8.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS262700/2020 Opdivo nivolumab maligní melanom
26.8.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS235127/2020 Fotivda tivozanib karcinom ledvin
23.8.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS242926/2020 Taltz ixekizumab axiální spondylartritida
23.8.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS4262/2021 Xeljanz 5 mg tofacitinib revmatoidní artridita
19.8.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS129245/2021 Adcentris brentuximab vedotin velkobuněčný lymfom (ALCL)
19.8.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS311304/2020 Kineret anakinra Stillova choroba
19.8.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS160144/2021 Thiogamma Oral kyselina alfa lipoová a tioktová diabetická polyneuropatie
18.8.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS240356/2020 Ofev nintedanib intersticiální plicní onemocnění (ILD)
18.8.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS159377/2021 Adempas riocigvát plicní arteriální hypertenze
18.8.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS123183/2021 Lynparza olaparib karcinom vaječníku
13.8.2021  souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS6575/2021 Propolmanan D polysacharid glukomanan porucha polykání a příjmu tekutin
13.8.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS40529/2021 Olumiant baricitinib težká atopická dermatitida
5.8.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS40223/2021 Darzalex daratumumab mnohočetný myelom
3.8.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS235127/2020 Fotivda tivozanib světlobunečný karcinom ledviny
2.8.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS150571/2021 Bavencio avelumab metastazující karcinom z Merkelových buněk
30.7.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS240356/2020 Ofev nintedanib intersticiální plicní onemocnění (ILD)
27.7.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS118045/2021 Polivy polatuzumab velkobuněčný B-lymfom (R/R DLBCL)
27.7.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS180061/2020 Polivy polatuzumab velkobuněčný B-lymfom (R/R DLBCL)
26.7.2021

souhrn k_2.HZ.pdf

SUKLS97260/2021 Emplicity elotuzumab mnohočetný myelom
21.7.2021

souhrn_k_2.HZ.pdf

SUKLS320485/2020 Natpar rekombinantní parathormon chronická hypoparathyreóza
20.7.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS39428/2019 Gilenya fingolimod relaps-remitentní roztroušené skleróze (RRRS)
20.7.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS64032/2016 Otezla apremilast středně těžká až těžká psoriáza
19.7.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS128819/2021 Calquence akalabrutinib chronická lymfocytární leukémie (CLL)
15.7.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS122791/2021 Phesgo pertuzumab a transtuzumab karcinom prsu s pozitivní expresí HER2
14.7.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS91010/2019 Tebofortan jinanový extrakt demence Alzheimerova a/nebo vaskulárního typu
13.7.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS96336/2021 Doptelet avatrombopag nedostatek krevních destiček
9.7.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS69382/2021 Dupixent dupilumab atopická dermatitida
9.7.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS325825/2020 Rozlytrek entrektinib karcinom plic
8.7.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS227943/2019 Ilumetri tildrakizumab středně těžká až těžká psoriáza
2.7.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

 SUKL237340/2020 Humira adalimumab psoriáza
1.7.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS150571/2021 Bavencio avelumab metastazující karcinom z Merkelových buněk (MCC)
30.6.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS115185/2020 Ocrevus ocrelizumab roztroušená skleróza
29.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS262700/2020 Opdivo nivolumab maligní melanom
24.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS96336/2021 Doptelet avatrombopag težká trombocytopenie
21.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS322081/2020 Forxiga dapagliflozin chronické srdeční selhání
21.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS65806/2021 Opdivo nivolumab Hodgkinuv lymfom
17.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS57008/2021 Bavencio avelumab uroteliální karcinom
17.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS304802/2020 Tavlesse fostamatinib chronická imunitní trombocytopenie
17.6.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS325825/2020 Rozlytrek entrektinib karcinom plic
14.6.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS39469/2021 Trimbow beclometazon/formoterol/glykopyrronium astma u dospělých
14.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS194201/2020 Spravato esketamin depresivní porucha u dospělých
10.6.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS235127/2020 Fotivda tivozanib světlobunečný karcinom ledviny
10.6.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS272731/2020 Braftovi enkorafenib metastazující kolorektální enkorafenib
9.6.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS82619/2021 Fycompa perampanel epilepsie
8.6.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS229264/2019 Jorveza budesonid eozinofilní ezofagitida
4.6.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS320485/2020 Natpar parathormon chronická hypoparathyreóza
3.6.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS136772/2020 Venclyxto venetoklax chronická lymfocytární leukémie
3.6.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS300668/2020 Opsumit macitentan plicní arteriální hypertenze
1.6.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS217390/2020 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom
31.5.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS115185/2020 Ocrevus ocrelizumab relaps-remitetentní roztroušenou sklérózu (RS)
28.5.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS49920/2021 Keytruda pembrolizumab karcinom plic, maligní melanom
27.5.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS75774/2021 Reblozyl luspatercept myelodysplastický syndrom (MDS) s anémie na transfuzích  
26.5.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS242926/2020 Talz ixekizumab axiální spondylartritida
24.5.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS291260/2020 Imnovid pomalidomid mnohočetný myelom
19.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS29682/2019 Lemtrada alemtuzumab relaps-reminentní rouztroušená skleróza (RRRS)
11.5.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS26820/2021 Revlimid lenalidomid mnohočetný myelom
7.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS209443/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom hlavy a krku
5.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS189762/2020 Xospata gilteritinib akutní myeloidní leukémii s prokázanou mutací FLT3
5.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS243996/2019 Tagrisso osimertinib pokročilý nemalobuněčný karcinom plic
4.5.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS220592/2020 Flucloxacilina Azevedos 500 mg flukloxacilin infekce kmeny Streptociccus a Staphylococcus
27.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS294730/2020 Jyseleca filgotinib revmatoidní artritida
26.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS325825/2020 Rozlytex entrektinib solidní nádor s NTRK fúzí / karcinom plic
19.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS40223/2021 Darzalex daratumumab mnohočetný myelom
19.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS333518/2019 Tysabri natalizumab RRRS (Relaps-Remitent.forma Roztroušené sklerózy)
16.4.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS300506/2020 Januvia sitagliptin diabetes mellitus 2.typu
15.4.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS217390/2020 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom
12.4.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS329859/2019 Ultomis ravalizumab paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH)
9.4.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS23594/2021 Roflumilast Accord roflumilast CHOPN (chronická ostrukční plicní nemoc)
8.4.2021

souhrn k 2HZ.pdf

SUKLS212963/2020 Ibrance palbociklib karcinom prsu
8.4.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS291260/2020 Imnovid pomalidomid mnohočetný myelom
31.3.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS235127/2020 Fotivda tivozanib karcinom ledviny
22.3.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS180061/2020 Polivy polatuzumab velkobuněčný B-lymfom (R/R DLBCL)
18.3.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS286654/2020 Verzenios abemaciklib pokročilá rakovina prsu
15.3.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS240356/2020 Ofev nintedanib ILD (intersticiální plicní onemocnění)
15.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS163800/2020 Alunbrig brigatinib nemalobuněčný karcinom plic
12.3.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS136772/2020 Venclyxto venetoklax chronická lymfocytární leukémie
9.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS47994/2019 Briviact brivaracetam epilepsie
8.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS263555/2019 Trulicity dulaglutid diabetes mellitus 2.typu
8.3.2021

souhrn k 2.HZ.pdf

SUKLS217390/2020 Ninlaro ixazomib mnohočetný myelom u dospělých
4.3.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS274531/2020 Ocaliva kyselina obeticholová primární biliární cholangitida
3.3.2021

souhrn k 3.HZ.pdf

SUKLS87665/2020 Bavencio avelumab karcinom ledvin
3.3.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS237340/2020 Humira adalimubab šupinatá ložiska na kůži
1.3.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS300506/2020 Januvia sitagliptin diabetes mellitus 2.typu
25.2.2021

souhrn k 1.HZ.pdf

SUKLS318938/2020 Alprolix eftrenonakog alfa hemofílie B
24.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS245008/2020 Qarziba dinutuximab beta neuroblastom u dětí
24.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS271469/2020 Imbruvica ibrutinib lymfom z plášťových buněk (MCL)
24.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS230025/2020 Atectura breezhaler indakaterol/mometason furoát astma dospělých/dospívajících do 12 let
24.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS254416/2020 Enerzair breezhaler indakaterol/glykopyrronium/mometason furoát astma dospělých
22.2.2021 souhrn k 1HZ.pdf SUKLS306733/2020 Cabometyx kabozantinib karcinom ledviny
18.2.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS246169/2019 Kuvan sapropterin hyperfenylalaninémie
18.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS163800/2020 Alunbrig brigatinib nemalobunečný karcinom plic (NSCLC)
18.2.2021  souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS260221/2020 Lynparza olaparib karcinom vaječníků,vejcovodů,pobřišnice
16.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS91010/2019 Tebofortan extract ginko biloba demence Alzheimerova/vaskulárního typu
15.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS47994/2019 Briviact brivaracetam parciální záchvaty
15.2.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS272731/2020 Braftovi enkorafenib rakovina tlustého střeva
10.2.2021  souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS301911/2020 Darzalex daratumumab mnohočetný myelom
9.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS98275/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom plic, maligní melanom aj.
8.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS71859/2020 Kadcyla trastuzumab emtansin HER2-pozitivní karcinom prsu
4.2.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS177176/2020 Revlimid lenalidomid neléčený myelom
27.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS286654/2020 Verzenios abemaciklib rakovina prsu
26.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS209443/2020 Keytruda pembrolizumab karcinom hlavy a krku
26.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS230025/2020 Atectura breezhaler indakaterol/mometason furoát astma dospělých a dětí od 12 let
25.1.2021 souhrn k 4.HZ.pdf SUKLS166510/2017 Qtern saxagliptin/dapagliflozin diabetes mellitus 2.typu
12.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS212963/2020 Ibrance palbociklib karcinom prsu 
11.1.2021 souhrn k 2.HZ.pdf SUKLS246169/2019 Kuvan sapropterin hyperfenylalaninémie
 8.1.2021 souhrn k 1.HZ.pdf SUKLS29682/2019 Lemtrada alemtuzumab relaps-remitentní roztroušená skleróza
 6.1.2021 souhrn k 3.HZ.pdf SUKLS262168/2019 Blincyto blinatumomab akutní lymfoblastická leukémie