ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 51


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2014

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 06/2013 - 11/2013).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Sdělení SÚKL ze dne 30.12.2013 (4)

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Vreya, por. tbl. flm.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.12.2013 (3) - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Diane-35, por. tbl. obd. a Minerva, por. tbl. obd. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.12.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Vreya, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.12.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Chloe, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


UST-30 verze 4

Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od  jiných výrobků.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Octagam 10%, inf. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Letizen, pro. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.12.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Sdělení SÚKL ze dne 19.12.2013 (2)

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivého přípravku Mirena, iut. ins. 1x52 mg (reg. č. 17/372/97-C/PI/001/08) k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Věstník SÚKL 12/2013

Věstník SÚKL 12/2013 zveřejněn 19. 12. 2013  


Sdělení SÚKL ze dne 19.12.2013 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Sermion, por. tbl. flm. 30x30mg, 30 tablet z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kogenate Bayer/Helixate NexGen - benefit převažuje nad riziky u dříve neléčených pacienů

Posouzení aktuální dostupné dokumentace nepotvrdilo zvýšené riziko vzniku inhibičních protilátek v porovnání s ostatními přípravky s faktorem VIII.  


Publikace 95 let poznatků: Ohlédnutí za historií Ústavu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává publikaci k 95. výročí založení.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.12.2013

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Glukóza 10% Viaflo, inf.sol., 20x500ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Pferdebalsam Forte cold

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Pferdebalsam Forte cold, který na trh v České republice uvádí společnost VIRDE spol. s r.o.     


Informační dopis - Xeloda

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Xeloda, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd.  


Informační dopis - Arzerra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Arzerra, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Glaxo Group Ltd.  


Informační dopis - Temodal, Temozolomide Sun, Temomedac, Temozolomide Glenmark

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Temodal, Temozolomide Sun, Temomedac a Temozolomide Glenmark, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Merck Sharp & Dohme Limited, Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH a Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  


Informační dopis - Temozolomide Teva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Temozolomide Teva, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Teva Pharma B.V.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.12.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku IALUGEN PLUS, drm. lig. ipr., z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace ze semináře č. 11 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře - Téma: Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi, který se konal dne 20. 11. 2013.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2013

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 10. 12. 2013.  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 12. 11. 2013

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - MZ ČR ze dne 12. 11. 2013  


Listopad 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Elektronické formáty registrační dokumentace předkládané na SÚKL

SÚKL informuje o povinných elektronických formátech předkládané registrační dokumentace.    


Koňský balzám chladivý

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Koňský balzám chladivý, který na trh v České republice uvádí společnost VIRDE spol. s r.o.  


Reumafit kostivalový gel s jalovcem a MSM

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Reumafit kostivalový gel s jalovcem a MSM, který na trh v České republice uvádí společnost VIRDE spol. s r.o.  


Neocide spray

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Neocide spray, který na trh v České republice uvádí společnost Neofyt spol. s r.o.  


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 3. čtvrtletí 2013.  


8/ Posouzení distribuční aktivity


7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí


6/ Neregistrované léčivé přípravky


5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků


3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


1/ Distribuce léčivých přípravků


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 3. čtvrtletí roku 2013


Neocide gel

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Neocide gel, který na trh v České republice uvádí společnost Neofyt spol. s r.o.  


FI prosinec 2013

Farmakoterapeutické informace 12/2013  


Sdělení SÚKL ze dne 3.12.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Hydrogenuhličitan sodný 4.2%(W/V) - Braun, inf.sol. a  Hydrogenuhličitan sodný 8.4%(W/V) - Braun, inf.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Efient

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Efient, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Eli Lilly Nederland B.V.