ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Distribuce léčivých přípravků

Z celkového počtu 55 638 registrovaných variant* léčivých přípravků (z toho 716 homeopatik) (ke dni 1. 10. 2013), bylo v 3. Q 2013 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

 • 8 190 variant přípravků (což je 14,72 % z celkového počtu registrovaných variant) (316 homeopatik)
 • z toho 5 654 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 69,04 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

*Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

grafu je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

 

Srovnání údajů o distribuci léčiv v DDD,   ve finančním vyjádření a počtech balení

   

Distribuce do sítě
  zdravotnických zařízení v ČR

Rok

Q

DDD* celkem
  (mil.)

Balení
  (mil. ks)

Finanční objem v
  cenách původce
  (mld. Kč)

2008

1

1 309,424

83,366

12,933

2008

2

1 378,243

78,931

13,150

2008

3

1 318,475

77,704

12,962

2008

4

1 338,657

77,729

13,753

2009

1

1 398,321

83,537

14,224

2009

2

1 460,158

76,709

14,948

2009

3

1 350,601

74,113

14,284

2009

4

1 374,014

77,944

14,851

2010

1

1 496,100

80,436

14,988

2010

2

1 532,508

76,644

15,085

2010

3

1 356,475

71,978

14,025

2010

4

1 453,984

75,532

14,939

2011

1

1 517,459

80,687

15,053

2011

2

1 531,331

74,858

15,164

2011

3

1 363,775

68,267

13,705

2011

4

1 448,396

72,885

14,816

2012

1

1 553,057

75,963

15,064

2012

2

1 536,720

71,440

15,253

2012

3

1 327,564

62,438

13,477

2012

4

1 460,996

70,354

14,927

2013

1

1 565,431

74,101

14,774

2013

2

1 514,795

66,514

14,028

2013

3

1 377,033

62,015

12,982

 

Z celkového počtu 62,015 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis (R)
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením (O)
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu

Rok/čtvrtletí

Způsob výdeje

Počet kódů

Počet balení (mil.)

%

Finance bez OP a DPH (mil.)

%

Celkem DDD (mil.)

2013/3

O

11

0,124

0,2 %

16,530

0,1 %

0,106

2013/3

R

7 022

42,121

67,9 %

11 578,344

89,2 %

1 250,293

2013/3

Volné

1 157

19,770

31,9 %

1 387,361

10,7 %

126,634

2013/3 Součet

8 190

62,015

100,0 %

12 982,234

100,0 %

1 377,033

Graf zobrazuje vývoj poměru dodávek léčivých přípravků, které je možné vydávat bez lékařského předpisu, z celkového množství distribuovaných léků, a to dle počtu balení, DDD a cen původce v období 1. Q 2009 - 3. Q 2013.

 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení – 15 988 kusů; jde o méně než 0,1 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků
  • finanční hodnota v cenách původce – 344,312 mil. Kč, což je 2,7 % z finančních objemů
 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení – 285 436 kusů
  • finanční hodnota v cenách původce – 19,915 mil. Kč
 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení – 69 509 kusů, jde o 0,1 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků
  • finanční hodnota v cenách původce – 16,670 mil. Kč, což je 0,1 % z finančních objemů