ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 12/2013

Věstník SÚKL 12/2013 zveřejněn 19. 12. 2013  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - listopad 2013
 • Přehled pokynů platných k 1. 12. 2013
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí 2013
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v listopadu 2013
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v listopadu 2013
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci listopadu 2013
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nich může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 10. 2013 do 31. 10.2013 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2013
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2013