ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 38


Sdělení SÚKL ze dne 1.11.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Dobica, por. cps. dur., 50x250 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vibrocil, nas. spr. sol. 1x10 ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2013 - 09/2013).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Věstník SÚKL 10/2013

Věstník SÚKL 10/2013 zveřejněn 25. 10. 2013  


SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) omezení použití v porodnických indikacích schváleno

CMDh jednohlasně odsouhlasila doporučení PRAC týkající se omezení použití přípravků SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) v porodnických indikacích.  


Informační dopis - NovoMix 30 FlexPen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoMix 30 FlexPen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novo Nordisk.  


Hydroxyethyl škrob – závěry přehodnocení EMA

PRAC a CMD(h) doporučují nepoužívat hydroxyethyl šrob (HES) u septických pacientů, u pacientů s popáleninami a u kriticky nemocných pacientů. HES zůstává nadále dostupný pro omezenou skupinu pacientů.  


Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NovoMix®30 FlexPen®, 100 j./ml injekční suspenze v předplněném peru z úrovně pacientů.  


Seminář 12 - Sekce registrací

Téma semináře: Žádosti o změny v registraci podané po 4. 8. 2013 u národně registrovaných léčivých přípravků  


Přípravky obsahující hydroxychlorochin a chlorochin - riziko hypoglykemie

PRAC zhodnotil signál hypoglykemie u přípravků s hydroxychlorochinem a chlorochinem a doporučil texty k implementaci do SPC a PIL.  


Informační dopis - Gynipral

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku  Gynipral , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Gynipral 0,5mg, por. tbl. nob., 20x0,5mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o povinnosti používat uznávaný elektronický podpis při komunikaci se SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje držitele rozhodnutí o registraci o způsobech předkládání doplnění a o povinnosti používat při oficiální komunikaci s Ústavem (např. doplnění v rámci správního řízení, předložení národních textů) e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.  


Kombinovaná hormonální kontraceptiva – přínosy nadále převažují nad riziky

Výbor PRAC doporučuje zvýšit informovanost předepisujících lékařů i žen ohledně již známého rizika venózního tromboembolismu a jeho příznaků u těchto přípravků.  


Sdělení SÚKL ze dne 18.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Leflon 20mg, por. tbl. flm., 30x20mg I z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.10.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Informační dopis - Korylan, Ultracod, Spasmopan, Codein Slovakofarma, Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Talvosilen, Talvosilen Forte

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Korylan, Ultracod, Spasmopan, Codein Slovakofarma, Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Talvosilen a Talvosilen Forte , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Zentiva k.s. Praha, Zentiva a.s. Bratislava, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, bene-Arzneimittel GmbH. zdravotnickým pracovníkům.  


Upozornění SÚKL – použití domperidonu off-label ke zvýšení laktace

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaznamenal časté používání léčivé látky domperidon off-label ke zvýšení laktace a upozorňuje na možná rizika v případě, že je takto používán bez vědomí a dohledu lékaře.  


Informační dopis - Valdoxan

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku  Valdoxan, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Les Laboratoires Servier zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.10.2013

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Leflon 20 mg, por. tbl. flm. 30x20mg I.  


Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce registrací (II. část)

Prezentace z druhého dne dvoudenního semináře č. 10 na téma: "Přípravky moderní terapie", který se konal ve dnech 1.10.-2.10.2013  


Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce registrací

Prezentace z prvního dne dvoudenního semináře č. 10 na téma: "Přípravky moderní terapie", který se konal ve dnech 1.10.-2.10.2013.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.10.2013 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Vaselinum album a Vaselinum flavum, 3500g, z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - PegIntron

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku PegIntron , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Merck Sharp & Dohme Limited zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Invega, Xeplion, Risperdal, Risperdal Consta

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Invega, Xeplion, Risperdal a Risperdal Consta, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Numeta G 16% E

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Numeta G 16% E, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Baxter Czech spol. s r.o . zdravotnickým pracovníkům.  


Seminář 11 - Sekce dozoru

Téma semináře: Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pegasys - aktualizace

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Pegasys 180 mcg/ml, inj.sol., 1x0,5ml.      


Trazodon – riziko ortostatické hypotenze a somnolence u starších pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících trazodon k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  


Září 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Jednání CHMP 16. - 19. září 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16. - 19. září 2013  


Sdělení SÚKL ze dne 2.10.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Mirena, iut. ins. 1x52mg (reg. č. 17/372/97-C/PI/001/08) z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 2.10.2013

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivého přípravku Condrosulf 400, por. cps. dur., 60x400mg k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


FI říjen 2013

Farmakoterapeutické informace 10/2013  


Informační dopis - FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER, FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER, FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o . zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Votrient

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Votrient, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Glaxo Group Ltd. zdravotnickým pracovníkům.