ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 12 - Sekce registrací

Téma semináře: Žádosti o změny v registraci podané po 4. 8. 2013 u národně registrovaných léčivých přípravků  

!!!POZOR!!! Z důvodu plného obsazení semináře již není možné se přihlásit. Pro velký zájem bude zorganizován další seminář (Seminář 13/2013) s totožným obsahem v termínu 5.12.2013.

 

Datum konání: 3. 12. 2013 od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

Program semináře:

Žádosti o změny v registraci národně registrovaných léčivých přípravků podané dle nařízení č. 1234/2008 ve znění nařízení č. 712/2012 od 4. 8. 2013 (klasifikace, náležitosti žádosti/validace, postup vyřizování atd.)

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci

Prosíme držitele rozhodnutí o registraci o zaslání případných dotazů a námetů k této problematice a návrhů témat k diskuzi, a to nejpozději do 15. 11. 2013. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou zasílat návrhy témat či dotazy a náměty na e-mailovou adresu petra.spimrova@sukl_cz s uvedením "Změnový seminář" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy dotazů bude přizpůsoben obsah a případně délka semináře.

Garant: MUDr. Jana Mladá (vedoucí sekce registrací)

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel.č. 272 185 851, e-mail: hana.frckova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Petra Špimrová, tel.č. 272 185 232, e-mail: petra.spimrova@sukl_cz

 

Poplatek/variabilní symbol: 800,- Kč/122013 (při platbě v hotovosti v den registrace 1.000,-Kč)

Při platbě bankovním převodem uveďte do poznámky jméno účastníka.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:15 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:30 hod.

 

Sekce registrací
25. 10. 2013

Seminář 13 - Sekce registrací, 12.11.2013

Téma semináře: Žádosti o změny v registraci podané po 4. 8. 2013 u národně registrovaných léčivých přípravků.

Prezentace ze seminářů č. 12 a č. 13, 29.11.2013

Prezentace ze seminářů 12 a 13 - Téma: "Žádosti o změny v registraci podané po 4.8.2013 u národně registrovaných léčivých přípravků", s termínem konání 3. 12. 2013 a 5. 12. 2013.