ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o povinnosti používat uznávaný elektronický podpis při komunikaci se SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje držitele rozhodnutí o registraci o způsobech předkládání doplnění a o povinnosti používat při oficiální komunikaci s Ústavem (např. doplnění v rámci správního řízení, předložení národních textů) e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.  

Tato povinnost vyplývá z § 37 odst. 4 správního řádu.

Držitelé rozhodnutí o registraci o této povinnosti byli informováni na registračním semináři v červnu 2013 a také jsou průběžně informováni pracovníky Ústavu v rámci běžících správních řízeních. Akceptována je předkládaná dokumentace pouze následující formou:

 

Možnosti držitele rozhodnutí o registraci

Jak je možné předkládat doplnění v rámci národních procedur:

 • předložit na CD/DVD s originálně podepsaným průvodním dopisem, případně formulářem žádosti od zmocněné osoby,
 • zaslat na e-podatelnu posta@sukl_cz při velikosti do 15 MB (s uznávaným elektronickým podpisem zmocněné osoby),
 • zaslat do datové schránky Ústavu při velikosti do 10 MB zmocněnou osobou,
 • zaslat přes portál CESP se skenem podpisu oprávněné osoby na průvodním dopisu, případně formuláři žádosti.

Jak je možné předkládat doplnění v rámci mezinárodní fáze MR/DC procedur:

 • zaslat přes portál CESP se skenem podpisu oprávněné osoby na průvodním dopisu, případně formuláři žádosti (od 1. 7. 2019 je povinné předkládání společné dokumentace pro všechny žádosti o registraci, změny a prodloužení platnosti registrace MR/DC procedurou výhradně přes portál CESP).

Jak je možné překládat národní překlady textů a souhlas s finálním zněním textům v rámci MR/DC procedur:

 • předložit na CD/DVD s originálně podepsaným průvodním dopisem od zmocněné osoby,
 • zaslat na e-podatelnu posta@sukl_cz při velikosti do 15 MB (s uznávaným elektronickým podpisem zmocněné osoby),
 • zaslat do datové schránky Ústavu při velikosti do 10 MB zmocněnou osobou,
 • zaslat e-mailem se uznávaným elektronickým podpisem zmocněné osoby (obecná adresa mrp@sukl_cz),
 • zaslat přes eudralink,
 • zaslat přes portál CESP se skenem podpisu oprávněné osoby na průvodním dopisu.

Vedle žádostí a související dokumentace podané výše popsaným způsobem je stále požadováno doručení prezidiálních plných mocí (zmocnění udělováno pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v budoucnu) s originálním podpisem poštou nebo kurýrem, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Plné moci pro konkrétní řízení mohou být předloženy v kopii.

 

Výše uvedené platí pro všechny regulované subjekty jak národní, tak zahraniční.

 

Sekce registrací

1. 7. 2014 (aktualizace 18. 9. 2020)