2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 6. 2019

Žádost o poskytnutí podkladů doplněných do spisu vedenému v rámci správního řízení sp. zn. sukls313698/2018 po 30. 3. 2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace, kdy lék  THIOGAMMA 600 ORAL bude s nějakým doplatkem a dále kdy Ústav provede přehodnocení ceny tak, aby tento lék byl k dispozici i pro občany, kteří nemají tolik volných finančních prostředků.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace o cenách léčivých přípravků uvedených v databázi EURIPID.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se náhrad škod.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace o tom, kdy začala distribuce léků Gefin a Tamurox do českých lékáren, jak dlouho byly tyto léky na trhu a pakliže jejich distribuce skončila, kdy tomu tak bylo a dále o informaci, zda se tyto léky distribuovaly v lékárenském řetězci ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. REPHARM a.s.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se ohlašovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2019

Žádost o poskytnutí aktuálních i minulých metodických pokynů, podle kterých a/nebo v souvislosti se kterými Státní ústav pro kontrolu léčiv postupuje či postupoval při posuzování, zda je či není nutná výroba prekurzorů radiofarmak v režimu správné výrobní praxe.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8.4. 2019

Žádost o poskytnutí metodiky, podle níž postupují inspektoři SÚKL při kontrolách v lékárnách a poskytnutí vzorového kontrolního protokolu, který inspektoři používají.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls4763/2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb., která vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty Státním Ústavem pro kontrolu léčiv:  1) pro porušení §5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,  2) pro porušení §16 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  za období 2017 a 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2019

Žádost o poskytnutí rozhodnutí SÚKL podle §13 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, o přeřazení doplňku stravy Megadéčko 2000 UI mezi léčivé přípravky.      

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se pokut uděleným distributorům.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se dat registrace vakcín a jejich dostupnosti.