2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2019

Žádost o poskytnutí aktuálních i minulých metodických pokynů, podle kterých a/nebo v souvislosti se kterými Státní ústav pro kontrolu léčiv postupuje či postupoval při posuzování, zda je či není nutná výroba prekurzorů radiofarmak v režimu správné výrobní praxe.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného  Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls4763/2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb., která vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty Státním Ústavem pro kontrolu léčiv:  1) pro porušení §5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,  2) pro porušení §16 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  za období 2017 a 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací, které Státní ústav pro kontrolu léčiv podle §77c odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, poskytl Ministerstvu zdravotnictví za rok 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2019

Žádost o poskytnutí rozhodnutí SÚKL podle §13 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, o přeřazení doplňku stravy Megadéčko 2000 UI mezi léčivé přípravky.      

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se pokut uděleným distributorům.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se dat registrace vakcín a jejich dostupnosti.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda byla nebo nebyla udělena smluvní pokuta dle Čl. VII., odst. 2. Smlouvy o převodu konopí pro léčebné použití ze dne 5.10.2015.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 2. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv o přeřazení  přípravků mezi léčivé přípravky za rok 2011.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace, jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Medrol 32 MG v období od 13. 4. 2016 do 15. 3. 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda vyzval Ústav výrobce výrobku XX ke zjednání nápravy dle paragrafu 39 zákona o zdravotnických prostředcích v rámci trhu ČR a EU a ke kterému datu tak učinil.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se  počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se přeřazení doplňků stravy mezi léčivé přípravky.