2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v souvislosti s úhradou léčiva 0210773 OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML a 0210772 OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X4ML ze zdravotního pojištění.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2019

Žádost o poskytnutí dokumentu PAR - Public Assessment Report pro přípravek Zenon Neo.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informace o počtu služebních cest státních úředníků a pracovních cest zaměstnanců do Belgického království, nastoupených v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 podle dne nástupu pracovní cesty.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv za rok 2018, které se týkají dozoru nad reklamou na léčivé přípravky (ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 8. 2019

Žádost o poskytnutí  údajů za období 01/2018-06/2019 (případně do posledního zpracovaného období) k neregistrovaným léčivým přípravkům v rámci mimořádného dovozu a specifických léčebných programů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 8. 2019

Žádost o poskytnutí souhrnných informací o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) v ČR za období 1/2018 – 6/2019 na měsíční bázi.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2019

Žádost o poskytnutí p řípisu SÚKL ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. sukls2704385/2017 a r ozhodnutí SÚKL ze dne 14. 12. 2017,  č.j. sukl381600/2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda SÚKL přijal podnět pro porušení ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) bod 3 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda SÚKL přijal podnět pro porušení ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) bod 3 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda SÚKL přijal podnět pro porušení ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) bod 3 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 5. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí SÚKL č.j. sukl193510/2011 a následné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které toto rozhodnutí zrušilo.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 6. 2019

Žádost o poskytnutí textu licenční smlouvy uzavřené mezi EU a Českou republikou – Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 6. 2019

Žádost o poskytnutí podkladů doplněných do spisu vedenému v rámci správního řízení sp. zn. sukls313698/2018 po 30. 3. 2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informace, kdy lék  THIOGAMMA 600 ORAL bude s nějakým doplatkem a dále kdy Ústav provede přehodnocení ceny tak, aby tento lék byl k dispozici i pro občany, kteří nemají tolik volných finančních prostředků.