Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec


Publikovaných článků: 31


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2018

Žádost o poskytnutí všech informací týkajících se procesu notifikace zdravotnického prostředku XX, především data podání žádosti o notifikaci a data jejího vyřízení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2018

Žádost o poskytnutí dvou prezentací „Konopí pro léčebné použití“, přednesené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a na Ministerstvu zdravotnictví.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se uložených pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se léčivého přípravku Diprophos.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající počtu žádostí o notifikaci a registraci dle zákona o zdravotnických prostředcích.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se doplatku u přípravku Detralex a dostupnosti přípravků s účinnou látkou testosteron.  


2. čtvrtletí 2018

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)  


Upozornění na nepřesnou informaci zveřejněnou ČTK ke stahování některých léčivých přípravků s valsartanem

SÚKL upřesňuje informaci týkající se stahování některých léčivých přípravků s obsahem valsartanu,  kterou dne 11. 7. 2018 nepřesně převzala ČTK z naší tiskové zprávy.  


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii ze dne 14.6.2018

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 14. 6. 2018 v Itálii.     


SÚKL informuje o stahování některých léčivých přípravků s valsartanem (aktualizace 13. 7. 2018)

SÚKL zveřejnil informaci o stahování některých léčivých přípravků s léčivou látkou valsartan z úrovně zdravotnických zařízení, lékáren a distributorů.  


Informační dopis - Daxas

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností AstraZeneca a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky si Vám dovoluje sdělit následující informace.  


Odborný posuzovatel v odd. vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Odborný posuzovatel v Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje  


Odborný posuzovatel v odd. vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný poszovatel v Oddělení vyhotovení odborných posudků a ceritifikátů volného prodeje  


Seminář 8 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování  


Koordinátor Sekce cenové a úhradové regulace a Sekce registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor Sekce cenové a úhradové aregulace a Sekce registrací  


Ředitel/ka odboru Kancelář ředitele

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Ředitel/ka odboru Kancelář ředitele  


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii ze dne 4.7.2018

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 4. 7. 2018 v Itálii.  


Informační dopis - Tecentriq

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností F. Hoffmann-La Roche Ltd. si Vám dovoluje sdělit následující informace.  


Informační dopis - Keytruda

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Merck Sharp & Dohme, s.r.o. (MSD) by Vás rád informoval o změně /restrikci v indikaci pro výše jmenovaný léčivý přípravek.  


Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku léčivých přípravků s obsahem léčivé látky valsartan (aktualizace 13. 7. 2018)

V případě některých léčivých přípravků s obsahem léčivé látky valsartan, které jsou předmětem stahování, doporučuje Státní ústav pro kontrolu léčiv následující postup:  


Červen 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2018 (4) - aktualizace 4. 7. 2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Vanatex HCT tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2018 (3) - aktualizace 4. 7. 2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Valzap a Valzap Combi tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2018 (2) - aktualizace 4. 7. 2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Kylotan Neo a Kylotan Plus H tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2018 (1) - aktualizace 4. 7. 2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Blessin a Blessin Plus H tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Ospolot a Orfiril

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Budenofalk a Salofalk

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Reakce na vyjádření lékaře vystupujícího v pořadu Epidemie svobody vysílaného na ČT 2

SÚKL reaguje na informace, které zazněly 26. 6. 2018 v dokumentu České televize Epidemie svobody.  


Aplikace pravidla sunset clause u generických léčivých přípravků

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na počítání lhůty 3 let pro uvedení na trh generického léčivého přípravku až od 1. 1. následujícího roku od uplynutí ochrany trhu referenčního léčivého přípravku a nutnost sdělení SÚKL, pro které léčivé přípravky se uplatňuje.  


eRecept překročí české hranice

Pacienti budou mít v budoucnu možnost vyzvednout si své předepsané léky v zahraniční. Česká republika se aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, podporovaného EU.  


Sdělení SÚKL ze dne 2.7.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU, tbl. mnd. 60 až z úrovně zdravotnických zařízení.