Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen


Publikovaných článků: 94


Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thymomel, sir. 100 ml a Thymomel, sir. 250 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sovaldi 400mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sovaldi 400mg.  


Reakce SÚKL na reportáž ve Zprávách FTV Prima týkající se úhrady léků na vysoký cholesterol z veřejného zdravotního pojištění 16. 8. 2017

SÚKL se důrazně ohrazuje proti neúplným, lživým a poplašným informacím, které zazněly v reportáži Zpráv FTV Prima redaktora Matěje Misaře dne 16. 8. 2017  


Inspektor Oddělení kontroly

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Inspektor Oddělení kontroly.  


Inspektor Oddělení kontroly

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Inspektor Oddělení kontroly.  


Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  


Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  


Referent Oddělení národních žádostí

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent Oddělení národních žádostí.  


Sdělení SÚKL ze dne 15.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vitaros, 3 mg/g  crm. 4x100mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se výkazu zisku a ztráty SÚKL k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti), celkového počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke konci roku 2012 a informace o celkové výši vlastního kapitálu ke konci roku 2012.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informace ohledně výzvy vydané Odborem lékárenství a distribuce ze dne 9. 4. 2010, která vyzývá "pracovníky lékáren, aby při dodávkách léčivých přípravků důsledně kontrolovali soulad čísla šarže uvedeného na dodacích listech se skutečností a v případě zjištěných nesrovnalostí provedli opravu v počítačové evidenci lékárny tak, aby zaevidované číslo šarže odpovídalo číslu šarže léčivého přípravku skutečně dodaného do lékárny a současně na toto pochybení upozornili distribuční společnost".   


Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se délky standardní procedury klinického hodnocení léčiv a procesu udílení registrace léčivých přípravků v gesci SÚKL:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se léků ze skupiny antiemetika, u kterých je kontraindikace na Talasemii, Hemochromatozu a jiné poruchy krvetvorby:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se zřizovatele Ústavu; www stránek, které Ústav provozuje/spravuje; subjektů, jejichž je Ústav zřizovatelem; rozpočtu Ústavu pro rok 2012; počtu pracovníků Ústavu; mezd za rok 2012 a investičních a neinvestičních výdajů Ústavu v roce 2012.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2013

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL pod spisovými značkami: sukls72286/2011, sukls71153/2012, sukls213856/2011, sukls170809/2011, sukls197016/2011 a sukls164519/2011.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2013

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných v oblasti regulace reklamy v souvislosti s léčivými přípravky používanými k očkování osob (povinnému i nepovinnému), a to od 1. 6. 2002, kdy se SÚKL stal dozorovým orgánem dle novely zákona č. 138/2002 Sb.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2012 (2)

Žádost o poskytnutí informací k provádění kontroly a k pracovnicím SÚKL:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2012 (1)

Žádost o poskytnutí informací k VZ34/2012, k funkcím centrálního úložiště a finančním prostředkům SÚKL:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 11. 2012

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se stažení léčivého přípravku INFANRIX HEXA, INJ PLV SUS 10X0,5ML LA+ST šarže A21CB191B z trhu:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 11. 2012

Žádost o poskytnutí detailních informací o spotřebě neregistrovaných léčivých přípravků za rok 2011 a za první pololetí roku 2012 spadající do mimořádného dovozu vycházející z hlášení o distribuci a výdeji léčiv v ČR v tomto členění: název přípravku, doplněk přípravku, finance celkem v cenách původce (bez obchodní přirážky a DPH), počet balení a počet denních definovaných dávek.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 11. 2012

Žádost o sdělení objemu disponibilních finančních prostředků SÚKL ke dni 26. 9. 2012 a ke dni 1. 11. 2012.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 10. 2012

Žádost o poskytnutí data uvedení na trh přípravků:  0101211 PRESTARIUM NEO, POR TBL FLM 90X5MG a  0101205 PRESTARIUM NEO, POR TBL FLM 30X5MG.  


Informace SÚKL ze dne 15.8.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ, 80MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV I a BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMŮ/9 MIKROGRAMŮ, 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV se závadou v jakosti.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 10. 2012

Žádost o poskytnutí informace týkající se stažení léčivého přípravku INFANRIX HEXA, INJ PLV SUS 10X0,5ML LA+ST šarže A21CB191B z trhu.  


Zápis ze schůzky se zástupci ČAFF ze dne 27. 6. 2017

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 27. 6. 2017.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 10. 2012

Žádost o poskytnutí informace týkající se informací a materiálů týkajících se stažení léčivého přípravku INFANRIX HEXA, INJ PLV SUS 10X0,5ML LA+ST šarže A21CB191B z trhu, a to:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 9. 2012

Žádost o poskytnutí informací týkajících se tkáňových zařízení:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 8. 2012

Žádost o poskytnutí doplňujících informací týkajících se systému eRecept a dalších návazných systémů:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 7. 2012

Žádost o poskytnutí informací týkajících se systému eRecept a dalších návazných systémů:  


Informace o vypnutí stávajícího rozhraní CÚER pro vystavování eReceptů

SÚKL informuje o termínu vypnutí stávajícího rozhraní pro vystavování eReceptů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 7. 2012 (2)

Žádost o poskytnutí informací týkající se indikačních omezení u léčivých přípravků ALPHA D3, PLAVIX, ZOLEPTIL, SORTIS a TRIGLYX v konkrétních časových obdobích s ohledem na skutečnost, zda uvedené léčivé přípravky byl ve specifikovaných obdobích oprávněn předepsat také praktický lékař.  


Upozornění na možné výpadky testovacího prostředí eReceptu

SÚKL upozorňuje na možné krátkodobé výpadky testovacího prostředí.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 7. 2012 (1)

Žádost o poskytnutí informací k eReceptu a dalším návazným systémům:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 6. 2012

Žádost o poskytnutí informace, jakému dodavateli (dodavatelům) byla veřejná zakázka s názvem "Tisk publikace pro Státní ústav pro kontrolu léčiv" zadána (název, sídlo a IČ), a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 6. 2012

Žádost o poskytnutí informací týkající se konopí pro léčebné použití:  


Sdělení SÚKL ze dne 14.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER,  9mg/ml inf. sol. 20x500ml III až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Melphalan Koanaa 50 mg

SÚKL upozorňuje výskyt léčivého přípravku Melphalan Koanaa 50 mg podezřelého z padělání      


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 2. 2012

Žádost o poskytnutí informací k subjektům,  které poskytovaly a poskytují SÚKL na základě vzájemného smluvního  vztahu poradenskou činnost v období od 1. 1. 2005 do současnosti a informace, jaké advokátní kanceláře poskytují  SÚKL právní služby.  


Kvůli zneužívání budou léky na kašel s dextromethorfanem nově vydávány na lékařský předpis

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje u léčivého přípravku STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 30 MG TABLETY a MEDDEX VICKS PASTILKY NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM.  


STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 30 MG TABLETY a MEDDEX VICKS PASTILKY NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM – změna způsobu výdeje pouze na lékařský předpis

SÚKL informuje, že léčivé přípravky STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 30 MG TABLETY a MEDDEX VICKS PASTILKY NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM budou od 15.8.2017 vydávány pouze na lékařský předpis.  


2013


2012


2011


STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 30 MG TABLETY a MEDDEX VICKS PASTILKY NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM – změna způsobu výdeje pouze na lékařský předpis

SÚKL informuje, že léčivé přípravky STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 30 MG TABLETY a MEDDEX VICKS PASTILKY NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM budou od 15.8.2017 vydávány pouze na lékařský předpis.  


Informační dopis - Dextromethorfan/ MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem/ Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje monokomponentních léčivých přípravků s obsahem dextromethorfanu v pevné lékové formě od 15. 8. 2017  


Informační dopis - Dextromethorfan/Stopex na suchý kašel 30 mg tablety /Walmark, a.s.

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje monokomponentních léčivých přípravků s obsahem dextromethorfanu v pevné lékové formě od 15. 8. 2017  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Velcade 3,5 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Velcade 3,5mg  


Právník v Oddělení právní podpory registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník v Oddělení právní podpory registrací  


Právník v Oddělení právní podpory registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici právník v Oddělení právní podpory registrací.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 5. 2017

Žádost o poskytnutí informací ke zdravotnickému prostředku Leadless Cardiac Pacemaker:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí finálních protokolů o kontrole a případných Příkazů SÚKL.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí interních předpisů a profesních životopisů inspektorů SÚKL:  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 7. 2017

Žádost o poskytnutí informací k pokutě uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to konkrétně ve věci veřejné zakázky S634/12 – VZ22/2011 Rekonstrukce laboratoří.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 2. čtvrtletí 2017.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 2. čtvrtletí roku 2017


Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 7. 2017

Žádost o poskytnutí informací k léčivému přípravku Osmigen 500 MG.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 7. 2017

Žádost o poskytnutí přehledu současných i zrušených registrací léčivých přípravků s účinnou látkou ketotifen, a to v tomto rozsahu - datum registrace a její právní základ, název držitele rozhodnutí o registraci a indikace.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se databáze správních řízení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informací k zpracování a využití dat získaných z hlášení dle pokynu DIS-13, a to o:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 6. 2017

Žádost o poskytnutí kopie Příkazu, který byl zaslán brněnské klinice Reprofit.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informací k mechanismům působení vakcín.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2017

Žádost o poskytnutí Potvrzení ohlášení prodloužení registrace v systému RZPRO.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 12. 2016

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2015.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2016.  


Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Elontril, Wellbutrin

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Vimpat

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Humalog

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí informací k provedené kontrole SÚKL.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí interních předpisů  SÚKLu s účinkem navenek.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2017

Žádost o poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnóze podle jednotlivých použití neregistrovaných léčivých přípravků Skeleton, Pyroscint, Renon a Mercapton maďarské firmy MEDI-RADIOPHARMA Ltd. Sídlem 2030 Érd, Szamos u. 10-12 v roce 2016 dle podaných hlášení UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí informací k veřejné zakázce VZSAKL01/2017  - jméno, identifikační číslo a nabídkovou cenu uchazeče.  


Informace SÚKL ze dne 8.8.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků CHLORID SODNÝ 5,85% BRAUN, 5,85% INF CNC SOL 20X100ML a KALIUMCHLORID 7,45% BRAUN, 74,5MG/ML INF CNC SOL 20X100ML se závadou v jakosti.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkající se pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to konkrétně ve věci veřejné zakázky S0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027/15 – Kancelářský nábytek, Optimalizace podpůrných procesů, Servisní podpora infrastruktury, SÚKL – Upgrade eRp licencí Progress Software, SÚKL – Rozšíření podpory pro licence VMware vSphere.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací k množství THC v krvi při řízení motorového vozidla.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2017

Žádost o poskytnutí opisu(ů) „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2016.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací k dozoru nad trhem u zdravotnických prostředků.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací ke stanovisku SÚKL k možnostem poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu či zcela zdarma.  


Kortikosteroidy k injekčnímu podání – CMDh potvrzuje kontraindikaci u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou během r. 2019 nahrazeny přípravky bez těchto bílkovin.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 5. 2017

Žádost o poskytnutí informací o skončených řízeních o registraci generických léčivých přípravků (kopií) na bázi léčivé látky dexmedetomidini hydrochloridum, kde referenčním přípravkem ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, je léčivý přípravek Precedex.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2017 (2)

Žádost o zaslání veškerých anonymizovaných pravomocných rozhodnutí (příkazů), na základě kterých byla v posledních 5 letech jednotlivým subjektům (účastníkům řízení) uložena pokuta za porušení ustanovení 103 odst. 6 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a za porušení ustanovení § 105 odst. 2 písm. g) zákona o léčivech;  a dále o odpověď na následující otázky:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2017 (1)

Poskytnutí textu pravomocných rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv - sp.zn.:  


Upozornění v souvislosti s testováním systému eRecept

SÚKL upozorňuje na probíhající testování na produkčním prostředí systému eRecept.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 4. 2017

Poskytnutí textů rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv na základě zákona o léčivech a o regulaci reklamy.  


Červenec 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Pozastavení registrace léčivého přípravku ETRIXENAL 250 MG TABLETY

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o vydání rozhodnutí o pozastavení registrace léčivého přípravku ETRIXENAL 250 MG TABLETY (reg. č. 07/072/15-C).  


V sirupu na kašel AMBROBENE může být plíseň, držitel jej stahuje od pacientů

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku AMBROBENE ve formě sirupu, ve kterém byla u části šarže německým výrobcem identifikována zvýšená přítomnost plísně.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 15 mg/5ml por.sir. 1x100 ml až z úrovně pacientů.  


Povinná elektronická preskripce – pacient dostane svůj lék i v případě výpadku systémů

Při prokazatelném výpadku elektrické energie či internetu bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě, stejně jako doposud.   


Věstník SÚKL 7/2017

Věstník SÚKL 7/2017 zveřejněn 1. 8. 2017  


Poskytnuté informace


Obecné informace


Testovací scénáře pro registraci SW

SÚKL zveřejnil aktuální verze testovacích scénářů pro registraci informačních systémů pro lékaře a lékárníky.