Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen


Publikovaných článků: 30


Informace pro držitele registrace a sponzory KH k výpadku EV systému, odstávky systému SÚKL a přechodu na centralizované zasílání hlášení NÚ

SÚKL informuje všechny držitele a sponzory KH, že z důvodu přechodu na nový systém EudraVigilance nebude od 7.11.2017 (00.00 SEČ) přijímat žádná elektronická hlášení nežádoucích účinků (ICSRs, SUSARs) od držitelů registrace a sponzorů KH.  


Seminář 17 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou na léčivé přípravky)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe         


Seminář 16 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou na léčivé přípravky)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      


Upozornění na podvodné jednání falešné infolinky k eReceptu

Lékaři a lékárníci jsou oslovováni jménem SÚKL, a kromě nabídky připojení k systému za finanční úplatu, jsou od nich vylákávány osobní údaje.   


Jednání CHMP 11. - 14. září 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. - 14. září 2017  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 8. 2017

Poskytnutí textů rozhodnutí vydaných SÚKL v uvedených správních řízeních:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 8. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí sukls20092/2017 vydaného SÚKL.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30)  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg  


Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení v oddělení právních a legislativních činností

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení v oddělení právních a legislativních činností  


Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení v oddělení právních a legislativních činností

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení v oddělení právních a legislativních činností  


Odborný posuzovatel v oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný posuzovatel v oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje  


Odborný posuzovatel v oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný posuzovatel v oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje  


3. čtvrtletí 2017

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


2. čtvrtletí 2017

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


1. čtvrtletí 2017

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.10.2017

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Torvacard Neo 20 mg,  20 mg tbl. flm. 90 k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2017

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 9. 10. 2017.  


Upozornění na změny v hlášení dodávek distribuovaných léčivých přípravků podle DIS-13 verze 5

SÚKL upozorňuje výrobce a distributory na některé důležité změny týkající se hlášení dodávek distribuovaných léčivých přípravků podle pokynu DIS-13 verze 5 účinného od 1.9.2017:  


FI říjen 2017

Farmakoterapeutické informace 10/2017  


Informační dopis - Reopro

SÚKL informuje o přerušení dodávek přípravku REOPRO.  


Informace SÚKL ze dne 5.10.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG, 5MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.  


Informační dopis - Trisenox

Státní ústav pro kontrolu léčiv  informuje o možném výpadku léčivého přípravku Trisenox na trhu v ČR .  


Září 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Vedoucí odd. vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje.  


Prezentace k semináři 15 - Sekce cenové a úhradové regulace

Témata:  Posouzení analýzy nákladové efektivity , Příklady nedostatků v analýzách nákladové efektivity, Role odborných společností a pacientských organizací ve správních řízeních, Terapeutická zaměnitelnost a nahraditelnost z pohledu CAU, Vstup totožných přípravků do systému úhrad, žádosti o přepis ceny původce a výše a podmínek úhrady  


Informace o odcizení léčivého přípravku v Řecku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku, ke kterému došlo v Řecku.  


Právník v Oddělení právní podpory registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Právník v Oddělení právní podpory registrací  


Právník v Oddělení právní podpory registrací

 SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Právník v Oddělení právní podpory registrací.  


Vedoucí odd. vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje