Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září


Publikovaných článků: 47


Návrh Seznamu k 20.9.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Ředitel/ředitelka Sekce servisních činností 3. kolo

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ředitel sekce servisních činností  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů - léčivý přípravek obsahující léčivou látku filgrastimum o síle 0,3 MG/ML v lékové formě injekčního roztoku (koncentrátu pro infuzní roztok) určený k intravenóznímu či subkutánnímu podání k léčbě

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku filgrastimum o síle 0,3 MG/ML v lékové formě injekčního roztoku (koncentrátu pro infuzní roztok) k subkutánnímu či intravenóznímu podání, určený ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u onkologických pacientů.  


Nový způsob oznamování SÚKL kódů u centralizovaně registrovaných léčivých přípravků

SÚKL informuje o novém způsobu oznamování SÚKL kódů, tedy změně ve vydávání identifikačních listů u centralizovaně registrovaných léčivých přípravků od 1. 10. 2018.  


Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - th-cann, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti th-cann, s.r.o.  


Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - Lékárna Nymburk s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti Lékárna Nymburk s.r.o.  


Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - ACTIMEDIX s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti ACTIMEDIX s.r.o.  


Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - BM Pharmacy group s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti BM Pharmacy group s.r.o.  


Posuzovatel nahraditelnosti v Sekci registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel nahraditelnosti v Sekci registrací.  


Odborný hodnotitel Oddělení notifikace zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Odborný hodnotitel Oddělení notifikace zdravotnických prostředků.  


Posuzovatel nahraditelnosti v Sekci registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel nahraditelnosti v Sekci registrací.  


Posuzovatel dostupnosti v Sekci registrací

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel dostupnosti v Sekci registrací.  


Odborný pracovník – koordinátor Oddělení vybraných typů správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník – koordinátor Oddělení vybraných typů správních řízení.  


Informace o odcizení léčivého přípravku Augmentin v České republice - aktualizace ze dne 17.9.2018

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Augmentin, ke kterému došlo dne 31.8.2018 v České republice.  


Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci - NWD Česko s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti NWD Česko s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.9.2018

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Paracetamol Kabi 10 ml/mg, inf. sol., 10 x 100 ml k distribuci, výdeji a léčebnému používání.  


Informace pro distributory – postup pro oznámení záměru distribuovat léčivý přípravek do zahraničí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje distributory léčivých přípravků na povinnost vyplývající z § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a informuje o způsobu a formě poskytování oznámení záměru distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který je uveden na seznamu podle § 77c zákona o léčivech.  


Vedoucí oddělení vybraných typů správních řízení 2. kolo

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení vybraných typů správních řízení  


Vedoucí Oddělení podpory ředitele 3. kolo

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí Oddělení podpory ředitele  


Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje.  


Inspektor Oddělení vigilance

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení vigilance.  


Inspektor Oddělení vigilance

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení vigilance.  


Referent RMS v Oddělení MRP žádostí

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Referent RMS v Oddělení MRP žádostí.  


Referent RMS v Oddělení MRP žádostí

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Referent RMS v Oddělení MRP žádostí.  


Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  


Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  


Informace SÚKL ze dne 14.9.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku JODID 100, 100MCG TBL NOB 100 I se závadou v jakosti.  


Informační dopis Feiba NF

SÚKL ve spolupráci se společností Shire si Vás dovoluje informovat o změně názvu, vyjádření jednotek síly a lékové formy a přidání nové velikosti balení v souvislosti s upozorněním na správné provedení rekonstituce a zachování odpovídající koncentrace přípravku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace k prostředku kalcium citrát.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se inspekcí správné klinické praxe, kterých se účastnil inspektor SÚKL.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kurzu farmaceutické medicíny.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu inspektorů  správné klinické praxe s uvedením zahájení a ukončení vykonávané pozice a seznamu vedoucích inspektorů správné klinické praxe za roky 2012-2018.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanovení výše pokuty v oblasti správné klinické praxe.  


Změna vyjádření síly léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, měkké tobolky

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Heminevrin 300 mg, cps.mol.  


Informace pro distributory a zprostředkovatele

SÚKL informuje o léčivých přípravcích pocházejících z krve.  


Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti "J.J.F. CENTAURUS, spol. s r.o."

SÚKL informuje o zrušení platnosti povolení k distribuci společnosti "J.J.F. Centaurus, spol. s r.o.", IČ: 430 02 790.  


SÚKL reaguje na článek Veroniky Rodriguez: "Hazard se zdravím: na trhu chybí léky. Nedají se nahradit", který 8. září 2018 zveřejnil Deník.cz

SÚKL reaguje na článek Veroniky Rodriguez: "Hazard se zdravím: na trhu chybí léky. Nedají se nahradit", který 8. září 2018 zveřejnil Deník.cz.   


Upozornění na stažení LP VIASKOR, REVITA a FATELIMINA až z úrovně zdravotnických zařízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o ukončení správních řízení o stažení léčivých přípravků z oběhu.  


SLP-7 verze 1


Srpen 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Sdělení SÚKL ze dne 4.9.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Paracetamol Kabi 10 mg/ml inf. sol., 10x100 ml.  


eRecept: Možný problém s načtením QR kódu z odkazu v SMS – rizika eliminována

SÚKL zaznamenal 3. a dopoledne 4. září v jednotlivých případech problém s načítáním identifikátoru eReceptu z QR kódu z odkazu v SMS zprávy. Po poledni 4. září se již neobjevil žádný případ záměny kódu.