Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen


Publikovaných článků: 53


Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek INUTEST 25%

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku INUTEST 25%, injekční ampule 25x20 ml.  


Právník v Odd. právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozice právník v Odd. právní podpory sekce zdravotnických prostředků  


Právník v Odd. právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozice Právník v Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků  


Návrh opatření obecné povahy 01-18

Návrh opatření obecné povahy 01-18, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních a autologních transfuzních přípravků.  


Statistika klinických hodnocení za rok 2017

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH) za rok 2017  


4. čtvrtletí 2017

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)  


3. čtvrtletí 2017

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)  


Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1x50ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci a výrobce


Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci a výrobce

Upozornění k ochranným prvkům.  


2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").  


Návrh Seznamu k 20.3.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Osteogenon, 830 mg tbl. flm. 40 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Xofigo

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o následujících skutečnostech k přípravku Xofigo.  


Informace o odcizení léčivého přípravku v Portugalsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku, ke kterému došlo v Portugalsku v únoru 2018.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2018

Poskytnutí obsahu rozhodnutí, jímž se skončilo řízení vedené u odvolacího orgánu vzešlé z řízení vedeného u Státního úřadu pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls65720/2011, a to stran účastníků v anonymizované podobě.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2018

Žádost o poskytnutí úplného anonymizovaného znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. sukls194241/2015  


Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   (opakování semináře 6 ze dne 5.6.2018)  


Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      


Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků, že obdržel informace od polské autority týkající se subjektů FARMACON – INVEST SP. Z O.O., Pl. Dabrowskiego 8, 97 – 425 Zelów, NIP: 7691967629 a Hurtownia Leków “POLIFARM“, spolka zograniczona odpowiedzialnościa, ul. Piotrkowska 85, m 36, 90-426 Lodž, NIP: 7252202474.  


Seminář 5 – Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky – požadavky a proces připojení výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci k systému úložišť   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Humira, 40 mg inj. sol. 2x0,8ml I.  


Vedoucí Oddělení registrace osob 3. kolo

SÚKL vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na služební pozici Vedoucí Oddělení registrace osob  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2018

Žádost o poskytnutí již odeslané odpovědi jinému tazateli k problematice doplňku stravy a léku se stejným názvem.   


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2018

Žádost o doplnění termínu zahájení klinického hodnocení a o poskytnutí informací k použití neregistrovaného léčivého přípravku v rámci klinického hodnocení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informací ke zpřístupnění nahlížení do dokumentace.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.3.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Zoledronic Acid Pharmagen 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok  4mg/5ml inf. cnc. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Morphin Biotika 1%, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Změna způsobu výdeje léčivého přípravku OSTEOGENON, 830 MG, potahované tablety – výdej pouze na lékařský předpis

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku OSTEOGENON, 830 MG, tbl.flm., velikost balení 40 tablet, SÚKL kód 14713.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících benzodiazepiny nebo jim podobné látky a opioidy

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost přidání upozornění a interakcí týkajících se současného užívání opioidů a benzodiazepinů nebo jim podobných látek do informací o přípravku v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 19. - 22. února 2018.  


Sdělení SÚKL ze dne 12.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, 4 mg/5 ml inf. cnc. sol. 1x5 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kontrola nemocničních lékáren v roce 2017

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly nemocničních lékáren.  


Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

SÚKL informuje o zvýšeném riziku úmrtí a zlomenin v probíhající klinické studii.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 4. čtvrtletí 2017.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 4. čtvrtletí roku 2017


Centrální úložiště elektronických receptů po krátkém výpadku již opět funguje zcela bez problémů

Dnes v dopoledních hodinách došlo k přibližně hodinovému výpadku CÚER, nicméně v tuto chvíli je již problém vyřešen a vše funguje zcela bez problémů.   


Oznámení o rychlém zezávaznění textu Evropského lékopisu

Oznámení o rychlém zezávaznění textu  Producta fermentationis ( 1468).  


Zápis ze schůzky se zástupci ČAFF ze dne 10. 1. 2018

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 10. 1. 2018.  


SÚKL nepotvrdil ochrnutí po očkování dítěte

Státní ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje informaci, která zazněla v reportáži pro pořad Naše zprávy TV Barrandov  


Sdělení SÚKL ze dne 7.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Castispir, 4mg tbl. mnd. 28 a Castispir, 4mg tbl. mnd. 98 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Zinbryta – okamžité pozastavení registrace a stažení z oběhu v EU

SÚKL informuje že, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila bezodkladné pozastavení registrace a stažení z oběhu léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab beta).  


Nabídka nepotřebného majetku do 2.4.2018


Únor 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Acygal 500 mg

Státní Ústav pro kontrolu léčiv informuje o přebalení léčivého přípravku Acygal 500 mg, por. tbl. nob., 10x500 mg  a o jeho uvedení do distribuce v České republice.  


Kontrola lékáren v roce 2017

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  


Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2017

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Augmentin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Augmentin 625 mg, 500 mg/125 mg tbl. flm. v Kamerunu.  


Informace o odcizení léčivého přípravku ve Švédsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Fentanyl B. Braun, ke kterému došlo dne 1.2.2018 ve Švédsku.  


FI březen 2018

Farmakoterapeutické informace 3/2018  


Seminář 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL  


Držitelem rozhodnutí o registraci Endiaronu je společnost sanofi-aventis

Informace o držiteli rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Endiaron  


Sdělení SÚKL ze dne 1.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ebrantil 60 retard, 60 mg cps. pro. 50 až z úrovně zdravotnických zařízení.