Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen


Publikovaných článků: 56


Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Torvacard Neo 20 mg,  20 mg tbl. flm. 90  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - STRATTERA a ESMYA

SÚKL upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku klenbuterol hydrochlorid

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek s léčivou látku klenbuterol hydrochlorid ve formě sirupu k perorálnímu podání, umožňující dávkování přípravku pro pediatrickou populaci.  


Žádost o posouzení grantových a výzkumných projektů

Upozornění pro žadatele o stanovisko, zda jejich výzkumný/grantový projekt odpovídá či neodpovídá klinickému hodnocení léčiv.  


Změny v komunikačním rozhraní – přístupy pro jednotlivé subjekty

SÚKL zveřejňuje přístupy pro jednotlivé subjekty v souvislosti se změnami v komunikačním rozhraní  


Věstník SÚKL 6/2017

Věstník SÚKL 6/2017 zveřejněn 22. 6. 2017  


Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  


Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  


Inspektor Oddělení kontroly léčiv Olomouc

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv Olomouc.  


Informační dopis - Braltus

SÚKL ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o. zveřejnil informační dopis o rozdílu mezi přípravkem Braltus a originálním přípravkem Spiriva, s cílem minimalizovat potenciální riziko chyb v dávkování.    


Metformin - ukončení evropského přehodnocení

SÚKL informuje, že byla zrušena kontraindikace pro pacienty se středně sníženou funkcí ledvin.  


Dotazník: metformin a laktátová acidóza

SÚKL informuje o použití dotazníku při hlášení podezření na nežádoucí účinek „laktátová acidóza“ v souvislosti s užíváním metforminu.  


Informační dopis - Protelos

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravku Protelos , které jsou zasílány držitelem rozhodnutí o registraci, společností LES LABORATOIRES SERVIER  


Způsoby registrace homeopatických přípravků

SÚKL zveřejňuje základní informace o způsobu registrace homeopatických přípravků.   


Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  


Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  


Návrh Seznamu k 20.6.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


2017


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii (12. - 15.5.2017)

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v nemocniční lékárně v Itálii.  


Antibiotická politika


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2017

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 16. 6. 2017.  


Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.  


Daclizumab (Zinbryta) – zahájeno celoevropské přehodnocení

SÚKL informuje o tom, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení léčivého přípravku Zinbryta ( daclizumab), který se používá k léčbě dospělých s relabující formou roztroušené sklerózy.  


Docetaxel – závěry hodnocení rizika neutropenické kolitidy

SÚKL informuje o tom, že vzestup frekvence známého nežádoucího účinku nebyl prokázán.  


Plánované změny v komunikačním prostředí SÚKL

SÚKL upozorňuje distributory, lékárny a zdravotnická zařízení na plánované změny v komunikačním prostředí.  


Plánované změny v komunikačním prostředí SÚKL

SÚKL upozorňuje distributory, lékárny a zdravotnická zařízení na plánované změny v komunikačním prostředí.  


Ředitel sekce registrací 2. kolo

SÚKL informuje o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na pozici Ředitel sekce registrací  


Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  


Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  


Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL inforuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  


Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  


Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  


Prezentace k semináři 11 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma:  Lidské tkáně a buňky –  TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ (seminář není určen pro centra asistované reprodukce) - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42  


Sdělení SÚKL ze dne 12.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Levopront kapky, 60 mg/ml por. gtt. sol. 15 ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace k semináři 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42  


Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2017 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tezeo HCT 80mg/25mg, tbl. nob. 28 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Mucosolvan, 15 mg, pas. mol. 20 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2017 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte inf. sol. 10x1000ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v nemocniční lékárně v Itálii.  


Změna způsobu výdeje přípravku AJATIN PROFARMA TINKTURA, velikost balení 1000 ml

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku AJATIN PROFARMA TINKTURA, drm.sol., velikosti balení 1000 ml, SÚKL kód 58237. Způsob výdeje velikostí balení 10 ml, 25 ml a 50 ml zůstává nezměněn.  


FI červen 2017

Farmakoterapeutické informace 6/2017  


Květen 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Nabídka nepotřebného movitého majetku (nejpozději do 3. 7. 2017)


Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 3. 7. 2017)


Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 3. 7. 2017)


Sdělení SÚKL ze dne 5.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Bleomedac 15000IU inj. plv. sol. 1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace k semináři 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata        


Prezentace k semináři 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata        


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Polysaccharide Meningococcal ACWY Vaccine

SÚKL obdržel od WHO informaci o výskytu padělku léčivého přípravku  Polysaccharide Meningococcal ACWY Vaccine.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Harvoni 90 mg/400 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Harvoni 90 mg/400 mg  


Inspektor oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Plzeň.  


Inspektor oddělení kontroly léčiv Ostrava

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Ostrava.  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku PENICILLAMINUM

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku PENICILLAMINUM v jednotce lékové formy 150 mg a 300 mg k perorálnímu podání.   


Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí.  


Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí

SÚKL inforuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí.  


Sdělení SÚKL ze dne 1.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku ALMIRAL GEL, GEL 250gx10mg/g až z úrovně zdravotnických zařízení.