Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben


Publikovaných článků: 40


Informační dopis - Cotellic

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cotellic, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  F. Hoffman-La Roche Ltd.  


Prezentace k semináři 4 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Ohlašování změny údajů osoby v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)  


Parenterální výživa pro domácí terapii_prezentace

Prezentace DPV ze dne 20.4.2017.  


Sdělení SÚKL ze dne 20.4.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky, cps., mol. 20 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - bendamustin

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků informační dopis o nově zjištěných významných bezpečnostních údajích týkající se bendamustinu, zejména významných rizik jeho použití mimo schválené indikace.  


Sdělení SÚKL ze dne 20.4.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ebrantil 30 retard, 30mg cps. pro. 50 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.4.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Sdělení SÚKL ze dne 19.4.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku ALMIRAL GEL, GEL 250gx10mg/g až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.4.2017 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Tralgit gtt., 100mg/ml por. gtt. sol. 96ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Postinor 2

SÚKL zveřejnil informační dopis o změně v užívání léčivého přípravku Postinor-2, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Gedeon-Richter Plc., Maďarsko.  


Právník Oddělení právní podpory a enforcementu

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právní podpory a enforcementu.  


Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.  


Právník Oddělení právní podpory a enforcementu

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právní podpory a enforcementu.  


Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.  


Koordinátor správních řízení – procesní

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor správních řízení – procesní.  


Koordinátor správních řízení – procesní

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor správních řízení – procesní.  


Odborný pracovník - Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Odborný pracovník v Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití  


Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje  


Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Odborný posuzovatel v Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje    


Odborný pracovník - Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Odborný pracovník v Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití  


Oznámení o rychlém zezávaznění textu Evropského lékopisu

Oznámení o rychlém zezávaznění textu Erythromycini ethylsuccinas ( 0274 ).  


Seminář 8 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 7 ze dne 30. 5. 2017)  


Seminář 7 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  


Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 5 ze dne 6. 6. 2017)  


Seminář 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata    


Informace o odcizení léčivého přípravku NutropinAq v Belgii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) injekční roztok  


Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje zprostředkovatele humánních léčivých přípravků na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a pokynů Komise ze dne 5. listopadu 2013 pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků.  


Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje zprostředkovatele humánních léčivých přípravků na povinnosti vyplývající ze zákona o léčivech a pokynů Komise ze dne 5. listopadu 2013 pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků.  


Zadávací řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití muselo být znovu zrušeno

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) informuje o zrušení zadávacího řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití.  


FI duben 2017

Farmakoterapeutické informace 4/2017  


Březen 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - EPIPEN a EMERADE

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Informační dopis - EpiPen

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku EpiPen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Meda Pharma s.r.o .  


Sdělení SÚKL ze dne 6.4.2017

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivého přípravku Čajová směs při nachlazení, spc. 20 I, k distribuci, výdeji a léčebnému použití.    


Sdělení SÚKL ze dne 5. 4. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedených šarží léčivých přípravků EpiPen 300 mikrogramů 300mcg inj. sol. pep. 1x0,3ml, EpiPen 300 mikrogramů 300 mcg inj. sol. pep. 2x0,3ml, EpiPen Jr. 150 mikrogramů 150mcg inj. sol. pep. 1x0,3ml a EpiPen Jr. 150 mikrogramů 150mcg inj. sol. pep. 2x0,3ml.   


Některé šarže léku EPIPEN A EPIPEN JUNIOR mohou být závadné, pacienti si je musí zkontrolovat

SÚKL důrazně upozorňuje všechny pacienty, kteří používají léčivý přípravek EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ a EPIPEN JR. 150 MIKROGRAMŮ, aby si zkontrolovali šarže, některé mohou být závadné.   


Seminář 4 - Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení registrace a notifikace)

Téma: Ohlašování změny údajů osoby v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)  


Vydání nové verze pokynu REG-84

SÚKL informuje žadatele o registraci a držitele rozhodnutí o registraci o vydání nové verze pokynu REG-84.   


Změna registrace léčivého přípravku DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK a DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK

SÚKL informuje o rozšíření indikace a s ní související změně dávkování u léčivých přípravků DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK, inj. plv. sol., SÚKL kód 165476, 165477 a DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK, inj. plv. sol., SÚKL kód 32074,32075, 215805, 215806.