Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen


Publikovaných článků: 35


Sdělení SÚKL ze dne 22.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Multi-Sanostol, sir. 1x300g  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku verapamili hydrochloridum v lékové formě injekčního roztoku k intravenóznímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku verapamili hydrochloridum v lékové formě injekčního roztoku k intravenóznímu podání, indikovaného při poruchách srdečního rytmu (v případě paroxysmální supraventrikulární tachykardie; fibrilace síní/flutteru síní s rychlým AV vedením, s výjimkou Wolf-Parkinson-Whiteova syndromu; k zahajovací léčbě nestabilní anginy pectoris, jestliže nejsou indikovány nitráty a/nebo betablokátory.    


Rok 2018


Informační dopis - Xgeva

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci se společností Amgen vás informuje o riziku nového primárního maligního onemocnění.  


Návrh Seznamu k 20.5.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 10. a 11. 4. 2018 v Itálii.  


OOP 02-18 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 02-18 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.    


Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Castispir, 4mg tbl. mnd. 98 až z úrovně zdravotnických zařízení  


Vedoucí oddělení vybraných typů správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení vybraných typů správních řízení - 1. kolo  


Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků  


Právník v Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Právník v Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků  


Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení  


Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Koordinátor a posuzovatel náležitostí správních řízení  


NISZP


Změna registrace léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tablety

SÚKL informuje o úpravě vyjádření síly v názvu léčivého přípravku Phenaemal 0,1, tbl.nob.    


Změna registrace léčivých přípravků Menopur, 600 IU a Menopur, 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje o změně obsahu balení spočívající ve vypuštění tamponů napuštěných alkoholem určených k dezinfekci místa vpichu u léčivých přípravků Menopur, 600 IU, inj.pso.lqf. a Menopur, 1200 IU, inj.pso.lqf.   


Připomenutí výhradního používání formátu eCTD pro všechny žádosti o registraci

SÚKL připomíná žadatelům o registraci povinnost používat od 1. 7. 2018 výhradně formát eCTD pro nově podávané žádosti o registraci léčivého přípravku národní cestou.    


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Votrient 400 mg

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Votrient 400 mg, tbl. flm. 30, podezřelých z padělání.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 11. 5. 2018.  


Rok 2018

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  


Informace SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 600MG TBL FLM 10 se závadou v jakosti.  


Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 10.5.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vakcinace očkovacími látkami, v nichž je přítomen hydroxid hlinitý jako pomocná látka.  


Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kalium chloratum Léčiva 7,5%, 75mg/ml inj. sol. 5x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o odcizení léčivých přípravků v Rumunsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo ve dnech 27. a 28. 4. 2018 v Rumunsku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2017.  


Informace SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, 500MG/65MG TBL FLM 12 se závadou v jakosti.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se využití tkání a buněk.  


Výzva EMA k účasti ve výběrovém řízení na jmenování nových zástupců do správní rady

Evropská komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců laické i odborné veřejnosti do správní rady EMA  


FI květen 2018

Farmakoterapeutické informace 5/2018  


Duben 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Informace SÚKL ze dne 4.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOOLANTRA 10 MG/G KRÉM, 10MG/G CRM 15G se závadou v jakosti.      


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující obsahující kombinaci léčivých látek betamethasoni natrii phosphas a betamethasoni dipropionas v lékové formě k injekčnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující kombinaci léčivých  látek rozpustného betamethasoni natrii phosphas a málo rozpustného betamethasoni dipropionas v lékové formě k injekčnímu podání, indikovaných k léčbě akutních a chronických onemocnění reagujících na léčbu glukokortikoidy - postižení muskuloskeletálního aparátu a měkkých tkání, alergických onemocnění, dermatologických, onemocnění kolagenu, novotvarů a ostatní onemocnění (podrobněji viz níže).  


Informační dopis - azithromycin

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Teva Pharmaceuticals ČR bychom Vás rádi informovali o následujících skutečnostech k účinné látce azithromycin.  


Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1X50ml, 5X20ml a 1X100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.