Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen


Publikovaných článků: 47


Věstník SÚKL 5/2017

Věstník SÚKL 5/2017 zveřejněn 23. 5. 2017  


Sdělení SÚKL ze dne 23.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Venlafaxin Mylan 150mg, cps. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Vedoucí Oddělení kontroly sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení Vedoucí oddělení kontroly sekce zdravotnických prostředků  


Sdělení SÚKL ze dne 19. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte, inf. sol., 10x1000 ml.  


Semináře oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o konání seminářů na téma Nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42  


Žádost EDQM o vyplnění dotazníku

SUKL jako kompetentní autorita ČR pro zařízení transfuzní služby byl požádán MZ ČR (na žádost EDQM) o rozeslání dotazníku jednotlivým zařízením transfuzní služby.   


Seminář 11 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky – TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ (seminář není určen pro centra asistované reprodukce)   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42  


Seminář 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42.  


Návrh Seznamu k 20.5.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Sdělení SÚKL ze dne 18.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Valproat Chrono Sandoz 500mg, tbl. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Vedoucí Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL inforuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků  


Reakce SÚKL na článek MF Dnes "Nemoc počká"

SÚKL reaguje na článek MF Dnes ze dne 17. 5. 2017 "Nemoc počká" redaktorky Ivy Bezděkové, která uvádí zavádějící informace a plete si základní pojmy.  


OOP 03-17 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 03-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.   


Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  


Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  


Prezentace k semináři 9 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit  


Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.   


Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  


Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE s prodlouženým účinkem k intrathekálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE ve formě koncentrátu vhodnému k intrathekálnímu podání s prodlouženým účinkem určený k léčbě lymfomatózní meningitidy.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nabota inj.

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nabota inj.  


Změna registrace léčivého přípravku Tenormin 100

SÚKL informuje o změně vzhledu tablety léčivého přípravku Tenormin 100, 100 mg, tbl.flm., SÚKL kód 218663.  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – RETROVIR

SÚKL informuje o povolení uvedení do oběhu v ČR léčivého přípravku Retrovir 50mg/5ml POR SOL 200ml, reg.č.: 42/367/92-C, kód SÚKL: 0180427, š. H6001 v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.  


Sdělení SÚKL ze dne 12. 5. 2017

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Actilyse, 1 mg/ml inj./inf. pso. lqf., 1+1x20ml+kan. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Informace o zveřejnění nových právních předpisů pro zdravotnické prostředky

Stání ústav pro kontrolu léčiv informuje, že dne 5. května 2017 byly v Úředním věstníku Evropské unie L117 zveřejněny nové právní předpisy pro zdravotnické prostředky.  


Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 2. 6. 2017)


Sdělení SÚKL ze dne 11.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Bigital, 5mg/5mg tbl. nob. 90 a Bigital, 5mg/10mg tbl. nob. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 10. 5. 2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V a Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 10l/2200l V až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 9. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedených šarží léčivého přípravku Bleomedac 15000IU inj. plv. sol. 1x10ml.  


Ředitel sekce registrací

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Ředitel sekce registrací  


Sankce - rok 2017


Změna způsobu výdeje léčivého přípravku KETONAL, 50 MG, cps.dur., velikost balení 10 tvrdých tobolek

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku KETONAL 50 MG, cps.dur., velikosti balení 10 tvrdých tobolek, SÚKL kód 172555.      


Sdělení SÚKL ze dne 5. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení  distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Solu-Medrol 62,5 mg/ml 62,5mg/ml inj. pso. lqf. 250mg+4ml  


Duben 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Změna výdeje léčivého přípravku ADIPEX RETARD a ELVANSE

SÚKL upozorňuje na změnu výdeje léčivého přípravku ADIPEX RETARD a ELVANSE v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.  


SÚKL kontroluje Braillovo písmo na obalech léčivých přípravků

SÚKL informuje o kontrolách Braillova písma na obalech léčivých přípravků  


FI květen 2017

Farmakoterapeutické informace 5/2017  


Nabídka nepotřebného movitého majetku


Nabídka pronájmu vnější plochy střechy budovy č. 24


Nabídka k pronájmu vnější plochy střechy budovy č. 24


Nabídky nepotřebného majetku k prodeji nestátním právnickým a fyzickým osobám

Nabídky nepotřebného majetku, o které neprojevily zájem jiné organizační složky státu, ani státní organizace, k prodeji nestátním právnickým osobám a fyzickým osobám v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  


Nabídky nepotřebného majetku státním organizacím

Nabídky nepotřebného majetku  


Sdělení SÚKL ze dne 3.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Concor Combi 5 mg/10 mg, 5mg/10mg tbl. nob. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Nabídky nepotřebného majetku ostatním organizačním složkám státu


Meda Pharma stahuje EPIPEN a EPIPEN JUNIOR se závadou v jakosti od pacientů

SÚKL informuje o stahování přípravků EPIPEN a EPIPEN JUNIOR od pacientů z důvodu možné závady v jakosti  


Vyjádření SÚKL k závěrům kontroly NKÚ

SÚKL se vyjadřuje k závěrům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.