ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace.  

Žadatel požaduje

1) všechny návrhy systemizace nebo mimořádné systemizace odeslané Ministerstvu zdravotnictví ČR v roce 2019;

2) informaci, které z výše uvedených systemizací byly schváleny;

3) informaci, které z výše uvedených systemizací nebyly schváleny;

4) všechny písemnosti, ze kterých schválení či neschválení výše uvedených systemizací vyplývá.

Poskytnuté informace

Žadateli byly poskytnuty veškeré písemnosti týkající se návrhů systemizace odeslaných Ministerstvu zdravotnictví ČR. Celkem se jednalo o 80 dokumentů.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení