ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2019

Žádost o poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí SÚKL, v č etn ě rozhodnutí odvolacích orgán ů (pokud byly vyneseny), ve správních ř ízeních sp. zn.  sukls304600/2018, sukls72080/2014, sukls145448/2013, sukls100258/2015 a  sukls194742/2014.    

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízení sukls304600/2018, sukls72080/2014, sukls100258/2015 v plném rozsahu a sukls145448/2013, sukls194742/2016 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení