ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2019

Žádost o poskytnutí informace,  jakého přestupku za nedodržení správné klinické praxe se dopustily společnosti CCR Czech a.s. a CCR Brno s.r.o. v roce 2018 a 2019, kterým byla Ústavem udělena pokuta ve výši 4 000 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 12. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku fluidní lůžko model LI-7 Air Fluidized Supporting System, výrobce KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD., Japonsko, vydaného na základě podnětu evidovaného pod sp. zn. sukls230317/2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zdali byla společnostem PHARMOS, a.s. a Perfect Distribution a.s. kdy udělena pokuta ve smyslu § 33 odst. 3 písm. g) bod 4b zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění za dodání hrazeného léčivého přípravku do jiného členského státu nebo třetí země v rozporu s § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech, která již nabyla právní moci.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 11. 2019

Žádost o poskytnutí dokumentů z provedeného hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení ZMR23/2019 - „Sociologický průzkum: Reálné využití léčiv a jeho dopad na zdravotní systém v ČR“.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2019

Žádost o poskytnutí Závěrečného komentáře zmíněného v dokumentu s č. j. sukl339082/2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech bylo Ústavem vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy  jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to za období od 12. února 2008 do současnosti.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech bylo Ústavem vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jednáním dle písm. b) přílohy č. 1, a to za období od 12. února 2008 do současnosti.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2019

Žádost o poskytnutí vnitřních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 10. 2019

Žádost o poskytnutí dokumentu  s č. j. sukl339082/2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2019

Žádost o poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí SÚKL, v č etn ě rozhodnutí odvolacích orgán ů (pokud byly vyneseny), ve správních ř ízeních sp. zn.  sukls304600/2018, sukls72080/2014, sukls145448/2013, sukls100258/2015 a  sukls194742/2014.    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 9. 2019

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls8946/2016, sukls8957/2016 a sukls194742/2014.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda a případně kdy byla v období od 1. 10. 2017 ke dni podání žádosti hlášena na Ústav nežádoucí příhoda nebo podezření na nežádoucí příhodu u zdravotnického prostředku ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to ze strany Fakultní nemocnice v Motole.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací týkající se registrace léčivého přípravku DEVENAL.