ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 9. 2019

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls8946/2016, sukls8957/2016 a sukls194742/2014.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta požadovaná rozhodnutí s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení