Kontakty na útvary SÚKL

Ředitel (Ř)

Sekce servisních činností (SSČ)

Sekce dozoru (DOZ)

Sekce registrací léčivých přípravků (REG)

Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

Sekce zdravotnických prostředků (SZP)

Call centrum eRecept

Provozní doba Call Centra je pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hod.

                tel.: +420 800 900 555

                e-mail: erecept(at)sukl.cz

Informační oddělení 

referentka oddělení

                tel.: +420 272 185 333

e-mail pro veřejnost

                e-mail: infs(at)sukl.cz

Tiskové oddělení 

tisková mluvčí  Mgr. Barbora Peterová

                e-mail: barbora.peterova(at)sukl.cz

                tel.: +420 723 707 619

e-mail pro média

                e-mail: tiskove(at)sukl.cz