Kontakty na útvary SÚKL

Ředitel (Ř)

Sekce servisních činností (SSČ)

Sekce dozoru (DOZ)

Sekce registrací léčivých přípravků (REG)

Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

Sekce zdravotnických prostředků (SZP)

Call centrum eRecept

Provozní doba Call Centra je pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.

                tel.: +420 800 900 555

                e-mail: erecept(at)sukl.cz

Tiskové a informační oddělení (TIO)

referentka oddělení

                tel.: +420 272 185 333

e-mail pro veřejnost

                e-mail: infs(at)sukl.cz

e-mail pro média

                e-mail: tiskove(at)sukl.cz