Kontakty na útvary SÚKL

Ředitel (Ř)

Sekce dozoru (DOZ)

Sekce registrací léčivých přípravků (REG)

Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

Odbor zdravotnických prostředků (OZP)

Sekce servisních činností (SSČ)

Call centrum eRecept

Provozní doba Call Centra je pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hod.

                tel.: +420 800 900 555

                e-mail: erecept(at)sukl.cz

Veškeré dotazy k lékovému záznamu směřujte na Call centrum eReceptu

Informační oddělení 

kontakty pro veřejnost:

                tel.: +420 272 185 333

Provozní doba informační linky je pondělí až pátek od 9:00 do 14:00 hod.

                e-mail: infs(at)sukl.cz

Tiskové oddělení

vedoucí oddělení, tisková mluvčí  Mgr. Barbora Peterová
kontakty pro média:

                e-mail: barbora.peterova(at)sukl.cz

  tel.: +420 272 185 962

                mobil: +420 723 707 619

e-mail pro média

                e-mail: tiskove(at)sukl.cz