ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech bylo Ústavem vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jednáním dle písm. b) přílohy č. 1, a to za období od 12. února 2008 do současnosti.  

Poskytnuté informace

Ústav za období od 12. února 2008 do současnosti nevedl žádné správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu o ochraně spotřebitele.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení