ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zdali byla společnostem PHARMOS, a.s. a Perfect Distribution a.s. kdy udělena pokuta ve smyslu § 33 odst. 3 písm. g) bod 4b zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění za dodání hrazeného léčivého přípravku do jiného členského státu nebo třetí země v rozporu s § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech, která již nabyla právní moci.  

Poskytnuté informace

Společnostem PHARMOS, a.s. a Perfect Distribution a.s. nebyla Ústavem udělena pokuta ve smyslu § 33 odst. 3 písm. g) bod 4b zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení