ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivého přípravku MIRENA 52 mg intrauterinní inzert

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce u léčivého přípravku Mirena, 52 mg, iut.ins.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) schválil ke dni 22. 12. 2022 změnu registrace léčivého přípravku Mirena, 52 mg, iut.ins., registrační číslo 17/372/97-C, SÚKL kód 225897, 225898,

v rámci které došlo k prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce v bodě 4.2 souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SmPC“) v souladu s aktuálními poznatky z 6 na 8 let.

 

V indikaci idiopatické menoragie zůstává schválená doba účinnosti 5 let. Nicméně, pokud se příznaky po 5 letech používání nevrátí, lze zvážit prodloužení používání systému až na 8 let.

V souvislosti s touto změnou došlo k úpravám v bodě 4.2 SmPC a v příbalové informaci (dále jen „PIL“).  

Pro úplnost uvádíme, že v indikaci ochrana endometria před hyperplazií během hormonální substituční léčby estrogeny zůstává doba účinnosti beze změny, tj. 5 let, a systém se musí po 5 letech odstranit nebo vyměnit.

 

Dále došlo v SmPC k aktualizaci bezpečnostních informací (body 4.4. a 4.8) a klinických zkušeností (body 5.1 a 5.2). Do bodu 4.4 SmPC byla doplněna informace týkající se bezpečnostních opatření při odstranění nitroděložního systému, dále do bodu 4.8 SmPC byla doplněna informace o samostatné studii s 362 ženami, které používaly Mirenu déle než 5 let, a která prokázala konzistentní profil nežádoucích účinků v 6. až 8. roce.

 

Odpovídající změny byly provedeny rovněž v příbalové informaci dotčeného léčivého přípravku. Aktuální SmPC a PIL jsou k dispozici v Databázi léků SÚKL.

 

SÚKL dále informuje, že prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce z 6 na 8 let lze aplikovat i na již zavedené nitroděložní systémy Mirena, neboť došlo pouze k implementaci nových klinických dat k účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku do SmPC a PIL. Výrobní proces, i léčivý přípravek samotný, zůstal nezměněn. 

 

SÚKL dále upozorňuje na existenci Připomínkové karty pacientky, která je součástí balení každého léčivého přípravku Mirena. Lékař do Připomínkové karty pacientky uvádí mimo jiné i nejzazší datum vyjmutí. Pacientky, které mají nitroděložní systém již zaveden, je třeba informovat o prodloužení doby účinnosti při pravidelné preventivní kontrole, změnách v PIL, a upravit datum vyjmutí v Připomínkové kartě pacientky.

 

 

Sekce registrací

15. 2. 2023