ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o významných změnách registrace

Změna registrace léčivého přípravku VERORAB prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o rozšíření způsobu podání na intradermální a s tím související úpravu dávkování, a o aktualizaci klinických zkušeností a výsledků klinických studií u vakcíny Verorab inj.psu.lqf.  

 

Změna registrace léčivého přípravku DOBUTAMIN ADMEDA 5 mg/ml infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku Dobutamin Admeda, 5 mg/ml, inf.sol. po naředění Ringer-laktátovým roztokem a o vypuštění možnosti ředění přípravku roztokem 5% glukózy.     

 

Změna registrace léčivého přípravku ATARAX 25 mg potahované tablety

  SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace u léčivého přípravku Atarax, 25 mg, tbl.flm.  

 

Změna způsobu výdeje monokomponentních homeopatických léčivých přípravků bez schválených léčebných indikací (držitel: Boiron, Francie)

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje 112 monokomponentních homeopatických léčivých přípravků bez schválených léčebných indikací, jejichž držitelem rozhodnutí o registraci je společnost Boiron, Francie.  

 

Změna registrace léčivých přípravků FRONTIN 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace a zkrácení maximální délky léčby u léčivých přípravků FRONTIN 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg tbl.nob.  

 

Změna registrace léčivého přípravku MIRENA 52 mg intrauterinní inzert

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce u léčivého přípravku Mirena, 52 mg, iut.ins.  

 

Změna registrace léčivého přípravku KREON 25 000U enterosolventní tvrdé tobolky

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek, změně velikosti tobolky a změně velikosti lahvičky obsahující 50 tobolek léčivého přípravku KREON, 25 000U, cps.etd.  

 

Změna registrace léčivého přípravku DOLGIT 50 mg/g krém

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti po prvním otevření léčivého přípravku DOLGIT, 50 mg/g, crm.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutických indikací a dávkování u dospělé a pediatrické populace, o úpravě lékové formy a o změně názvu u léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika inj.sol.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Xados 20 mg tablety, velikost balení 10 tablet

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Xados, 20 mg, tbl.nob., velikost balení 10 tablet, SÚKL kód 148671. Způsob výdeje velikostí balení 20, 30, 40 a 50 tablet zůstává nezměněn.  

 

Změna registrace léčivého přípravku TIAPRALAN 100 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace u pediatrické populace a zkrácení maximální délky léčby u dospělých u léčivého přípravku Tiapralan, 100 mg, tbl.nob.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Dexamed 8 mg/2ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně ve složení pomocných látek léčivého přípravku DEXAMED, 8 mg/2ml, inj./inf.sol., o změně barvy ampulky a o změně doby použitelnosti a podmínek uchovávání přípravku.   

 

Změna registrace léčivého přípravku DACARBAZINE MEDAC 200 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti rekonstituovaného roztoku přípravku DACARBAZINE MEDAC, 200 mg, inj./inf.plv.sol.  

 

Změna registrace léčivých přípravků HELEX RETARD 0,5 mg; 1 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace a zkrácení maximální délky léčby u léčivých přípravků HELEX RETARD, 0,5 mg; 1 mg, tbl.pro.  

 

Změna registrace léčivého přípravku THIOCTACID 600 mg injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně ve způsobu podání a dávkování u léčivého přípravku Thioctacid, 600 mg, inj.sol.