ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o významných změnách registrace

Změna vyjádření síly u léčivého přípravku TARDYFERON tablety s řízeným uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v Databázi léků u léčivého přípravku Tardyferon, 80 mg, tbl.mrl.  

 

EMA potvrzuje doporučení k neprodloužení registrace přípravku Translarna pro léčbu Duchennovy svalové dystrofie

Po opětovném přezkoumání výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA potvrdil své původní doporučení neobnovovat podmíněnou registraci přípravku Translarna (ataluren). Tento léčivý přípravek se používá k léčbě pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií, jejichž onemocnění je způsobeno typem genetické vady zvané „nesmyslná mutace“ v genu pro dystrofin a kteří jsou schopni chodit.  

 

Změna registrace léčivého přípravku MAPOLI 25 mg/ml perorální roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti a změně podmínek uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku MAPOLI, 25 mg/ml, por.sol.  

 

Úprava vyjádření síly u léčivého přípravku ZINNAT 125 mg granule pro perorální suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Zinnat, 125 mg, por.gra.sus.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku DESLORATADIN VIATRIS 5 mg potahované tablety, velikostí balení 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 a 30 potahovaných tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Desloratadin Viatris, 5 mg, tbl.flm., velikostí balení 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 a 30 potahovaných tablet. Způsob výdeje velikostí balení 50, 60, 90 a 100 potahovaných tablet zůstává nezměněn.  

 

Změna registrace léčivého přípravku DIKY kožní sprej, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku DIKY 4%, 40 mg/g, drm.spr.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku ROCURONIUM FRESENIUS KABI 10 mg/ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti a změně způsobu uchovávání léčivého přípravku ROCURONIUM FRESENIUS KABI, 10 mg/ml, inj/inf.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku TANAKAN potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku TANAKAN, tbl.flm.  

 

Změna registrace léčivého přípravku IMUNOR, 10 mg, perorální lyofilizát

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti léčivého přípravku IMUNOR, 10 mg, por. lyo.   

 

Změna registrace léčivého přípravku MEDOCLAV 1000 mg/200 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně podmínek uchovávání a o změně doby použitelnosti a podmínek uchovávání po rekonstituci a naředění léčivého přípravku MEDOCLAV, 1000 mg/200 mg, inj./inf.plv.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku BRAUNOL 75 mg/g kožní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o revizi vyjádření způsobu zápisu ředění roztoku a s tím souvisejícím úpravám poměrů ředění u léčivého přípravku Braunol, 75 mg/g, drm.sol.  

 

Úprava lékové formy u léčivého přípravku FUROSEMID KABI injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Furosemid Kabi, 20 mg/2 ml, inj.sol.  

 

Úprava lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, GRAZAX, ITULAZAX, ACARIZAX perorální lyofilizát

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, por.lyo.; GRAZAX, 75 000 SQ-T, por.lyo.; ITULAZAX, 12 SQ-Bet, por.lyo. a ACARIZAX, 12 SQ-HDM, por.lyo.  

 

Změna registrace léčivého přípravku WILLFACT 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o přidání možnosti ambulantní léčby u léčivého přípravku WILLFACT, 1000 IU, inj.pso.lqf.  

 

Úprava vyjádření síly u léčivého přípravku IBUPROFEN DR.MAX 100 mg/5 ml perorální suspenze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Ibuprofen Dr.Max, 100 mg/5 ml, por.sus.