ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o významných změnách registrace

Změna registrace léčivého přípravku IMUNOR, 10 mg, perorální lyofilizát

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti léčivého přípravku IMUNOR, 10 mg, por. lyo.   

 

Změna registrace léčivého přípravku MEDOCLAV 1000 mg/200 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně podmínek uchovávání a o změně doby použitelnosti a podmínek uchovávání po rekonstituci a naředění léčivého přípravku MEDOCLAV, 1000 mg/200 mg, inj./inf.plv.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku BRAUNOL 75 mg/g kožní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o revizi vyjádření způsobu zápisu ředění roztoku a s tím souvisejícím úpravám poměrů ředění u léčivého přípravku Braunol, 75 mg/g, drm.sol.  

 

Úprava lékové formy u léčivého přípravku FUROSEMID KABI injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Furosemid Kabi, 20 mg/2 ml, inj.sol.  

 

Úprava lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, GRAZAX, ITULAZAX, ACARIZAX perorální lyofilizát

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, por.lyo.; GRAZAX, 75 000 SQ-T, por.lyo.; ITULAZAX, 12 SQ-Bet, por.lyo. a ACARIZAX, 12 SQ-HDM, por.lyo.  

 

Změna registrace léčivého přípravku WILLFACT 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o přidání možnosti ambulantní léčby u léčivého přípravku WILLFACT, 1000 IU, inj.pso.lqf.  

 

Úprava vyjádření síly u léčivého přípravku IBUPROFEN DR.MAX 100 mg/5 ml perorální suspenze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Ibuprofen Dr.Max, 100 mg/5 ml, por.sus.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku ATARALGIN 325 mg/130 mg/70 mg tablety, velikosti balení 40, 50 a 60 tablet

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně způsobu výdeje u léčivého přípravku Ataralgin, 325 mg/130 mg/70 mg, tbl.nob., pro velikosti balení 40, 50 a 60 tablet. Způsob výdeje velikostí balení 10, 20 a 30 tablet zůstává nezměněn.  

 

Změna registrace léčivých přípravků ROWACHOL enterosolventní měkké tobolky a ROWACHOL perorální kapky, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně indikací, cílové populace a dávkování u léčivých přípravků Rowachol, cps.etm. a Rowachol, por.gtt.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku FERINJECT 50 mg/ml injekční/infuzní disperze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o rozšíření cílové populace o pediatrickou populaci u léčivého přípravku Ferinject, 50 mg/ml, inj./inf.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku QUAMATEL 20 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti a změně podmínek uchovávání léčivého přípravku QUAMATEL, 20 mg, inj./inf.pso.lqf.  

 

Úprava lékové formy u léčivých přípravků SALOFALK enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků Salofalk 500 mg gra.enp.; Salofalk 1000 mg gra.enp.; Salofalk 1500 mg gra.enp. a Salofalk 3000 mg gra.enp.  

 

Změna registrace léčivého přípravku VERORAB prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o rozšíření způsobu podání na intradermální a s tím související úpravu dávkování, a o aktualizaci klinických zkušeností a výsledků klinických studií u vakcíny Verorab inj.psu.lqf.  

 

Změna registrace léčivého přípravku DOBUTAMIN ADMEDA 5 mg/ml infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku Dobutamin Admeda, 5 mg/ml, inf.sol. po naředění Ringer-laktátovým roztokem a o vypuštění možnosti ředění přípravku roztokem 5% glukózy.     

 

Změna registrace léčivého přípravku ATARAX 25 mg potahované tablety

  SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace u léčivého přípravku Atarax, 25 mg, tbl.flm.