ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Názvy léčivých přípravků

Ústav opakovaně vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě názvů registrovaných léčivých přípravků v souladu s Metodikou Ústavu REG-29 verze 4

Ústav v prosinci 2016 zveřejnil Metodiku k posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení (pokyn REG-29 verze 4), která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2017, a zároveň vyzval držitele k úpravě názvů registrovaných léčivých přípravků do 3 let od vydání této Metodiky, tzn. do 1. 1. 2020.  

 

REG-29: Metodika k posuzování přijatelnosti názvů léčivých přípravků pro účely registračního řízení

Ústav informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání metodického pokynu REG-29 verze 4.  Tento pokyn nahrazuje REG-29 verze 3 s platností od 1. 1. 2017.  

 

Otázky a odpovědi - názvy léčivých přípravků

Seznam otázek a odpovědí doplňující praktické informace týkající se aktualizovaného metodického pokynu Ústavu REG-29 verze 4.  

 

Kontakt