Změna registrace léčivého přípravku EZANTRIS 10 mg tablety

SÚKL informuje o změně podmínek uchovávání a zkrácení doby použitelnosti léčivého přípravku EZANTRIS, 10MG, tbl.nob.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 27. 9. 2019 změnu registrace léčivého přípravku EZANTRIS, registrační číslo 31/335/17-C, SÚKL kódy 224321, 224322, 224323, 224324, 224325, 224326, 224327, 224328, 224329, 224330, 224331, 224332, v rámci které došlo ke změně podmínek uchovávání a doby použitelnosti léčivého přípravku:

 

Z dříve:

Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti: 30 měsíců

 

Na nyní:

Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti: 24 měsíců

 

Sekce registrací

15. 10. 2019