ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivého přípravku ORFIRIL 600 mg enterosolventní tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti léčivého přípravku ORFIRIL, 600 mg, tbl.ent.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL") schválil ke dni 17. 4. 2024 změnu registrace léčivého přípravku ORFIRIL, 600 mg, tbl.ent, registrační číslo 21/142/92-C/C, SÚKL kód 125444, v rámci které došlo ke změně doby použitelnosti.

 

Z dříve:

Doba použitelnosti: 5 let 

 

Na nyní:

Doba použitelnosti: 3 roky

 

 

Sekce registrací

30. 4. 2024