ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna registrace léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutických indikací a dávkování u dospělé a pediatrické populace, o úpravě lékové formy a o změně názvu u léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika inj.sol.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 22. 12. 2022 prodloužení platnosti registrace léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika inj.sol., registrační číslo 39/775/92-S/C, SÚKL kód 267813 a 267814,

v rámci něhož došlo k těmto úpravám:

  • k aktualizaci terapeutických indikací v bodě 4.1 a dávkování v bodě 4.2 souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SmPC“) v souladu s aktuálními vědeckými a klinickými poznatky a doporučenými terapeutickými postupy

    Přípravek je nyní indikován u dospělé a pediatrické populace k léčbě hypokalcémie, hypokalcemické tetanie, při kardiopulmonální resuscitaci (srdeční zástavě při hyperkalémii, hypokalcémii, magneziové toxicitě nebo intoxikaci blokátory vápníkových kanálů) a při intoxikaci magnéziem.

    Dávkování je vyjádřeno v mg dihydrátu chloridu vápenatého jako léčivé látky tohoto přípravku, v závorce je zároveň uveden odpovídající objem přípravku. Pozn. Uvedené dávkování je pouze doporučené. Pro určení přesné dávky je třeba postupovat dle aktuálního klinického stavu pacienta a platných klinických doporučení.

  • k úpravě lékové formy v souladu se způsobem podání uvedeným v SmPC. Přípravek se podává jako intravenózní injekce nebo intravenózní infuze. Léková forma se tedy mění z původního „injekčního roztoku“ na „injekční/infuzní roztok“.
  • ke změně názvu léčivého přípravku: původní název „Calcium chloratum Biotika“ se mění na „Calcium chloratum BBP“.

 

Kromě úprav uvedených výše byla dále provedena řada úprav i v dalších klinických bodech SmPC.

 

Odpovídající úpravy byly provedeny rovněž v příbalové informaci tohoto léčivého přípravku.

 

Oprava zkratky lékové formy z „inj.sol.“ na „inj./inf.sol.“ se promítne do doplňku názvu a projeví se v databázových výjezdech a softwarových aplikacích používaných pro preskripci.

 

Aktuální Souhrn údajů o přípravku a příbalová informace jsou k dispozici v Databázi léků SÚKL.

 

Sekce registrací

28. 12. 2022