ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vypuštění lahvičky s rozpouštědlem z balení léčivého přípravku NEOTON PHLEBO, 1 g

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o vypuštění lahvičky s rozpouštědlem (voda pro injekci) z balení léčivého přípravku NEOTON PHLEBO, 1 g, inf.pso.lqf.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil ke dni 20. 6. 2022 změnu registrace léčivého přípravku NEOTON PHLEBO, 1 g, inf.pso.lqf., registrační číslo 41/153/91-C/C, v rámci které došlo k vypuštění lahvičky s rozpouštědlem (voda pro injekci) z balení léčivého přípravku:

Z dříve: 1 lahvička s 1 g prášku, 1 lahvička s 50 ml rozpouštědla (voda pro inj.).

Na nyní: 1 lahvička s 1 g prášku

 

Vypuštěním lahvičky s rozpouštědlem z balení léčivého přípravku došlo zároveň i k upřesnění lékové formy tohoto léčivého přípravku:

Z dříve: Prášek a roztok pro infuzní roztok

Na nyní: Prášek pro infuzní roztok

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k těmto úpravám v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a údajích uváděných na obalech.

 

SÚKL zároveň upozorňuje, že se změna projeví také v databázových výjezdech a softwarových aplikacích používaných pro preskripci, kde došlo k úpravě lékové formy v doplňku názvu z INF PSO LQF na INF PLV SOL.

 

 

Sekce registrací

11. 7. 2022