ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 18. - 21. února 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. února 2013  

Kladná stanoviska k novým léčivým přípravkům:

 • Hexacima
 • Hexyon

Kladná stanoviska k novému hybridnímu léčivému přípravku:

 • Pheburane

Kladná stanoviska k novým generickým léčivým přípravkům:

 • Imatinib Actavis
 • Memantine LEK
 • Memantine Mylan
 • Nemdatine

Přezkum stanovisek k novému léčivému přípravku:

 • Qsiva

Kladná stanoviska k rozšíření terapeutických indikací:

 • Cervarix
 • Privigen

Výsledek arbitrážního řízení:

 • Furosemide Vitabalans 40 mg tablets

Stažení žádosti:

 • Ruvise

 

Kompletní informace jsou k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/02/news_detail_001722.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1