ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 10. 2013

Žádost o poskytnutí informace, kdy SÚKL rozhodne o maximální ceně a úhradě léčivého přípravku Herceptin 600 MG/5 ML  a kdy bude tento registrovaný léčivý přípravek skutečně dostupný pro pacienty.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2013 (2)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se cenové a úhradové regulace:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2013 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se datových center a centrálního úložiště:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 9. 2013

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se povinnosti převzít nepoužitelná léčiva lékárnou:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se složení léčivého přípravku INFANRIX HEXA, INJ PLV SUS 10X0.5ML.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 9. 2013

Žádost o poskytnutí informace, zda je zapotřebí k pěstování konopí pro léčebné použití jiných povolení, než je Ústavem a zákonem zmiňovaná licence udělená po nabytí účinnosti novely zákona o návykových látkách? Resp., zda jsou zde další omezení resp. regulace ohledně kupříkladu výroby, manipulace, nakládání atp. s návykovými látkami?   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2013

Žádost o poskytnutí informací ke konopí pro léčebné použití:  

 

Návrh Seznamu k 20.8.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Amlodipin Mylan 10 mg, 10 mg tbl. nob. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 7. 2013

Žádost o poskytnutí informace, zda byl do České republiky v období od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 dovezen a v té souvislosti následně v uvedeném období předepsán nebo použit léčivý přípravek 99mTc-Tektrotyd, kit pro přípravu radiofarmaka.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2013

Žádost o sdělení, zda je Ústavem vypsáno nebo bude vypsáno výběrové řízení nebo veřejná zakázka na služby týkajících se poskytování služeb či právní pomoci.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2013

Žádost o zdůvodnění rozhodnutí SÚKL, že konopí nemá prokazatelně účinné léčivé účinky a jeho léčbu nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se výkazu zisku a ztráty SÚKL k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti), celkového počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke konci roku 2012 a informace o celkové výši vlastního kapitálu ke konci roku 2012.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informace ohledně výzvy vydané Odborem lékárenství a distribuce ze dne 9. 4. 2010, která vyzývá "pracovníky lékáren, aby při dodávkách léčivých přípravků důsledně kontrolovali soulad čísla šarže uvedeného na dodacích listech se skutečností a v případě zjištěných nesrovnalostí provedli opravu v počítačové evidenci lékárny tak, aby zaevidované číslo šarže odpovídalo číslu šarže léčivého přípravku skutečně dodaného do lékárny a současně na toto pochybení upozornili distribuční společnost".   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se délky standardní procedury klinického hodnocení léčiv a procesu udílení registrace léčivých přípravků v gesci SÚKL: