ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 9. 2013

Žádost o poskytnutí informace, zda je zapotřebí k pěstování konopí pro léčebné použití jiných povolení, než je Ústavem a zákonem zmiňovaná licence udělená po nabytí účinnosti novely zákona o návykových látkách? Resp., zda jsou zde další omezení resp. regulace ohledně kupříkladu výroby, manipulace, nakládání atp. s návykovými látkami?   

Poskytnuté informace

Pro pěstování konopí pro léčebné účely bude nutné splnit podmínky a pravidla stanovené zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o:

-  licenci k pěstování konopí pro léčebné účely, kterou uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv, podrobnosti, podle ustanovení § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentace a technické podmínky včetně pravidel správné pěstitelské praxe pro udělení licence k pěstování konopí k léčebnému použití se stanoví pro první kolo výběrového řízení. Veškeré požadavky, které bud nutné v rámci vypsání výběrového řízení předložit budou v okamžiku vypsání výběrového řízení součástí dokumentace, a o jeho vypsání bude Ústav informovat prostřednictvím webových stránek www.sukl.cz.

-  povolení k zacházení s návykovými látkami, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR, informace včetně příslušného tiskopisu jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/dokumenty/zachazeni-s-konopim-pro-lecebne-pouziti-nebo-vedecke-ucely_7566_1.html

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení