ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 9. 2013

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se povinnosti převzít nepoužitelná léčiva lékárnou:  

Dle ustanovení § 89 odst. 2 má lékárna povinnost převzít "nepoužitelná léčiva" odevzdaná lékárně fyzickými osobami. Zároveň náklady vzniklé lékárně s odevzdáním a odstraněním těchto léčiv hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Chci se zeptat, zda do této skupiny "nepoužitelných léčiv" patří i použité injekce přípravků typu Fraxiparine, Glukagon či Clexane, kde je injekce součástí celého léčivého přípravku /a není od něj oddělitelná/, a který si aplikuje pacient sám doma.

Zcela konkrétně: pokud přijde do lékárny pacient s krabicí léčivého přípravku Fraxiparine, ve které bude 10 injekcí, z toho 9 využitých injekcí a 1 injekce nevyužitá, mám povinnost tyto injekce v rámci povinnosti stanovené v § 89 převzít? Mám povinnost převzít všechny či jen ty nevyužité? /je třeba podotknout, že i v aplikované injekci vždy nějaká část roztoku zůstane.

Poskytnuté informace

Stříkačky, jehly apod., které jsou obalem léčivého přípravku ve smyslu nepoužitelného léčiva, musí lékárna převzít k likvidaci, a to dle ustanovení § 88 a § 89 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena povinnost provozovatelů lékáren k převzetí nepoužitelných léčiv.

Dle ustanovení § 88 musí být nepoužitelná léčiva, tj. léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí. Dle ustanovení § 89 je lékárna tato nepoužitelná léčiva včetně jejich obalů odevzdaná fyzickými osobami povinna převzít.

Tato informace je také zveřejněna na webových stránkách Ústavu https://www.sukl.cz/lekarny/prevzeti-nepouzitelnych-leciv-k-likvidaci

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení