ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se výkazu zisku a ztráty SÚKL k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti), celkového počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke konci roku 2012 a informace o celkové výši vlastního kapitálu ke konci roku 2012.  

Poskytnuté informace

Požadované informace byly žadateli poskytnuty v požadovaném rozsahu a struktuře.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení