ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2013

Žádost o zdůvodnění rozhodnutí SÚKL, že konopí nemá prokazatelně účinné léčivé účinky a jeho léčbu nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění.   

Poskytnuté informace

Ústav nevydal rozhodnutí, že konopí nemá prokazatelně účinné léčivé účinky.

Ústav dne 4. 3. 2013 na základě ustanovení § 15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanoveními § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydal návrh opatření obecné povahy, sp. zn. sukls17954/2013, kterým navrhl změnu podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter.

V rámci připomínkového řízení byl tento návrh opatření obecné povahy v písemné podobě uveřejněn na elektronické úřední desce Ústavu https://www.sukl.cz/sukl/uredni-deska a bylo k němu možné uplatnit připomínky do 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu na úřední desce Ústavu.

Skutečnosti, ze kterých Ústav při návrhu opatření obecné povahy vycházel, byly uvedeny v části II. Odůvodnění tohoto návrhu.

Ústav po dni ukončení příjmu připomínek veškeré připomínky vyhodnotí a použije taková řešení, která vypořádání připomínek zajistí v co nejkratším termínu. Teprve po vyhodnocení a vypořádání všech obdržených připomínek je možné vydat vlastní opatření obecné povahy, kterým budou stanoveny podmínky úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter. Opatření obecné povahy bude zveřejněno na elektronické úřední desce Ústavu https://www.sukl.cz/sukl/opatreni-obecne-povahy.

V článku 3. opatření obecné povahy bude uvedeno odůvodnění týkající se stanovení/nestanovení úhrady ze zdravotního pojištění individuálně připravovaným léčivým přípravkům s obsahem konopí pro léčebné účely a bude zde také popsáno vyhodnocení a vypořádání všech připomínek, které Ústav k návrhu opatření obecné povahy v zákonném termínu obdržel.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení