ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2013 (2)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se cenové a úhradové regulace:  

1. Informaci, u kolika a kterých úhradových/referenčních skupin zahájil Státní ústav pro kontrolu léčiv hloubkovou revizi systému úhrad podle § 39l zákona č. 48/1997 Sb. (dále jen hloubková revize) v roce 2011, 2012 a 2013.

2. Informaci, u kolika a kterých úhradových/referenčních skupin dokončil Státní ústav pro kontrolu léčiv hloubkovou revizi v roce 2011, 2012 a 2013.

3. Informaci, jaký je celkový počet úhradových/referenčních skupin, na které se vztahuje požadavek zákonodárce, aby prošly hloubkovou revizí.

4. Informaci, u kolika a kterých úhradových/referenčních skupin byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv provedena zkrácená revize systému úhrad podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb. (dále jen zkrácená revize) v roce 2011, 2012 a 2013.

5. Informaci, jaká byla předpokládaná a jaká byla dosažená úspora prostředků zdravotního pojištění v jednotlivých úhradových/referenčních skupinách, u kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl zkrácenou revizi.

6. Informaci, jaký byl/je průměrný evidenční počet pracovních úvazků, kteří se přímo podíleli/podílí na zajištění agendy Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona č. 48/1997 Sb. v roce 2011, 2012 a 2013.

Poskytnuté informace

ad 1)

Zahájené hloubkové revize – 2011: 17 skupin, viz příloha č. 1, 2012: 32 skupin, viz příloha č. 2, 2013: 299 skupin, viz příloha č. 3.

ad 2)

Dokončené hloubkové revize - 2011: 523 skupin, viz příloha č. 4, 2012: 302 skupin viz příloha č. 5, 2013: 202 skupin, viz příloha č. 6.

ad 3)

Celkový počet úhradových/referenčních skupin, na které se vztahuje požadavek, aby prošly hloubkovou revizí, tedy celkový počet referenčních skupin a skupin léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných je 856 skupin

ad 4)

Provedené zkrácené revize – 2011: 8 skupin, viz příloha č. 7, 2012: 79 skupin, viz příloha č. 8, 2013: 15 skupin, viz příloha č. 9.

ad 5)

Předpokládaná úspora prostředků u zkrácených řízení: 1 048 492 307,- Kč.  
Považujeme za nutné upozornit, že zkrácené revize nejsou pouze úsporové, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění) ukládá povinnost vést zkrácenou revizi i v případě, kdy není zajištěn plně hrazený léčivý přípravek v rámci skupiny dle přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění a v tom případě dochází k navýšení úhrad.

ad 6)

Zaměstnanci Ústavu zabezpečují v rámci jim přidělených agend celou řadu pracovních úkolů, přičemž jejich náplň práce nelze konkretizovat na jediný právní předpis. Se zákonem o veřejném zdravotním pojištění pracuje značná část zaměstnanců Ústavu, přičemž jednotlivé agendy z něj vyplývající jsou dle své povahy svěřeny na jednotlivé organizační útvary.

Organizační struktura SÚKL je také zveřejněna na webových stránkách.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení