ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 7. 2013

Žádost o poskytnutí informace, zda byl do České republiky v období od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 dovezen a v té souvislosti následně v uvedeném období předepsán nebo použit léčivý přípravek 99mTc-Tektrotyd, kit pro přípravu radiofarmaka.   

Poskytnuté informace

Za období od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 SÚKL eviduje hlášení dodávek léčivého přípravku 99mTc-Tektrotyd, podaná subjekty oprávněnými distribuovat léčivé přípravky v ČR dle pokynu DIS-13 Hlášení dodávek distribuovaných humánních léčivých přípravků.

Za výše uvedené období období SÚKL eviduje také hlášení o použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-Tektrotyd, podaná dle pokynu UST-11 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku. 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení