ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 10. 2013

Žádost o poskytnutí rozhodnutí, kterým SÚKL rozhodl o indikačním omezení úhrady u léčivého přípravku EMEND 125 MG + 80 MG, kód SÚKL 0026637.  

Poskytnuté informace

Aktuálně platné podmínky úhrady ze zdravotního pojištění u přípravku EMEND 125 MG + 80 MG, kód SÚKL 0026637, byly stanoveny ve správním řízení vedeném pod spis. zn. SUKLS73156/2009. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto.

Rozhodnutí vydaná ve správních řízeních ve věci stanovení výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a maximálních cen výrobce jsou dostupná na elektronické úřední desce Ústavu https://www.sukl.cz/modules/procedures/

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení