ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tabulka X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů

Níže je zveřejněna Tabulka X – Standardní názvy lékových forem způsobu podání a obalů Českého lékopisu a jeho doplňků v platné verzi, která je účinná od 1. 12. 2023.

Za účelem sjednocení terminologie zpracovávají státy, které jsou signatáři Úmluvy o vypracování Evropského lékopisu, standardní názvy lékových forem, způsobů podání a typů obalů léčiv v národních jazycích. Koordinaci této práce zajišťuje pracovní skupina Evropského direktorátu pro jakost léčiv (EDQM) nazvaná Standard Terms a dohodnuté názvy jsou uveřejněny na webové stránce v následujících kategoriích:

  • platné termíny schválené pro použití (Current);
  • termíny nahrazené novými platnými termíny (Deprecated);
  • termíny pro použití neschválené (Rejected);
  • navrhovaný termín se vyhodnocuje (Pending).

Tabulka X uvádí jen termíny schválené pro použití, jejich překlady do češtiny připravuje pracovní skupina Lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Sekce registrací
31. 5. 2013 (aktualizace 7. 11. 2023)

Vydání nové verze Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů a změna praxe při úpravách zkratek lékových forem (2021), 04.10.2021

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání aktualizované Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů s přidanými nebo změněnými termíny a upravenými...

Vydání nové verze Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů (2022), 31.10.2022

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání aktualizované Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů s přidanými nebo změněnými termíny, která je...

Vydání nové verze Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů (2023), 07.11.2023

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání aktualizované Tabulky X – Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů s přidanými nebo změněnými termíny, která je...