ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pozastavení registrace léčivých přípravků MENOPUR a MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků MENOPUR 75 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/079/04-C); MENOPUR 600 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/960/10-C), MENOPUR 1200 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/961/10-C), MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 75 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/353/22-C); MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 600 IU inj.sol.pep. (reg. č. 56/036/22-C) a MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 1200 IU inj.sol.pep. (reg. č. 56/037/22-C).  

Registrace výše zmíněných léčivých přípravků byla pozastavena s účinností od 12. 2. 2024 do doby, než držitel rozhodnutí o registraci předloží a než budou schváleny odpovídající změny registrace předmětného léčivého přípravku, zahrnující vyrovnání luteinizační aktivity přípravku (FSH-LH) přidáním purifikovaného lidského choriového gonadotropinu (hCG) a v odpovídající aktualizaci doprovodných textů (souhrn údajů o přípravku, příbalová informace). V současné době není držitel registračního rozhodnutí schopen zajistit výrobu předmětného léčivého přípravku v souladu se schválenou registrační dokumentací.

Po dobu pozastavení registrace nesmí být léčivé přípravky uváděny na trh, distribuovány a používány k reklamním ani informačním účelům. 

Nicméně, balení léčivého přípravku MENOPUR, která jsou stále přítomna na trhu, mohou být vydávána a používána ve zdravotnických zařízeních za účelem léčebného poskytování zdravotních služeb.

 

Sekce registrací

20. 2. 2024