ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Je možné od 4. srpna 2013 seskupovat žádosti o převod registrace?

Převod registrace je z nařízení (ES) č. 1234/2008 ve znění nařízení (EU) 712/2012 vyjmut, řídí se pouze § 36 zákona o léčivech a § 9 registrační vyhlášky. Z toho vyplývá, že se seskupování v rámci jedné žádosti na převody registrace neaplikuje, stávající pravidla se tudíž nemění.