Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Státním ústav pro kontrolu léčiv poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále Metodického pokynu vlády ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Lhůty pro poskytnutí informace

Lhůty stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

Odvolání proti odmítnutí žádosti o informace

Opravný prostředek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Opravný prostředek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

 

Úhrady za úkony spojené s poskytováním informací

Úhrady dle aktuální platné verze pokynu UST-29 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací.  

 

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.