ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Způsob podání žádosti o informace

Písemně

  1. Prostřednictvím pošty na adresu:
    Státní ústav pro kontrolu léčiv
    Šrobárova 48
    100 41 Praha 10,
  2. Osobně v podatelně SÚKL (na téže adrese jako pro podání poštou),
  3. Prostřednictvím datové schránky,
  4. Prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny posta@sukl_cz.

Telefonicky

O informaci můžete požádat telefonicky informační středisko SÚKL na telefonním čísle +420 272 185 333. Telefonickou informaci Vám SÚKL poskytne neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá Vás, o podání žádosti písemně.