Formulář pro podání žádosti

Pro podání žádosti písemně nebo elektronicky je možné použít níže uvedený formulář který obsahuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný formulář zasílejte v souladu s postupem žádostí podaných písemně.

Běžné dotazy, tj. dotazy při jejichž vyřizování není požadováno dodržet formální procesní postup stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zasílejte Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomocí formuláře pro podání dotazu nebo na adresu infs@sukl_cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv zodpovídá všechny takto zaslané dotazy.

 

Spotřeby léčivých přípravků zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých webových stránkách https://www.sukl.cz/spotreba-leciv-v-ceske-republice-v-jednotlivych-letech, pokud máte zájem o poskytnutí spotřeb léčivých přípravků v jiném rozsahu, obraťte se na informační středisko infs@sukl_cz.