ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obecné informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a jejich poskytování a vyřízení se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím") a dále Metodickým pokynem vlády ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatelem je každá fyzická nebo právnická osoba.

Pro podání žádosti o poskytnutí informace můžete využít formulář, který obsahuje všechny náležitosti dle ustanovení  § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím. Vyplněný formulář zasílejte v souladu s postupem žádostí podaných písemně.

Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytne informace ve lhůtách stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytne pouze takové informace, které jsou mu dostupné v rámci jeho úřadu, které se vztahují k jeho působnosti a které nepřekračují rozsah jeho pravomocí. Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí, vytváření nových informací (tj. takových informací, které by povinný subjekt musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele) jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady apod.

 

Obecné informace k činnosti SÚKL a běžné dotazy, tj. dotazy při jejichž vyřizování není požadováno dodržet formální procesní postup stanovený zákonem o svobodném přístupu k informacím zasílejte Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomocí formuláře pro podání dotazu nebo na adresu infs@sukl_cz

Pracovníci informačního střediska Státního ústav pro kontrolu léčiv Vám rádi zodpoví všechny takto zaslané dotazy.